Slide 2
Polijas Melnais Zelts
Slide 1
Audzēšana saskaņā
ar dabu
Slide 3
Visām augu
šķirnēm
Slide 2
Unikāls
Slide 1
Ekoloģiska
Slide 3
Universāls
previous arrow
next arrow

Carbohort
Ekoloģisku substrātu
un humusa ekstrakta ražotājs

CARBOHORT ir ģimenes uzņēmums, kas izmanto Polijas teritorijā esošās dabiskās mīkstās brūnogles iegulas – lignītu. Brūnogļu – “melnā zelta” izmantošana augkopībā nav nekāds jaunums, bet, diemžēl, sen aizmirsts. Tas bija tikai joks, patiesībā tas ir visvecākais jaunums, kuru no jauna vēlamies sniegt zemniekiem un dārzniekiem. Savu uzņēmējdarbību uzsākām ar domu par kopīgu jaunas kultūraugu kvalitāties radīšanu pilnīgā harmonijā ar dabu, kā arī rūpējoties par augsnes stāvokļa pasliktināšanos Polijā. Radot inovatīvus produktus – CARBOMAT un CARBOHUMIC – vēlamies veicināt saražotās pārtikas kvalitātes uzlabošanu un pozitīvi ietekmēt apkārtējo dabisko vidi.

Mūsu produkti

CARBOHUMIC

Šķidrais humuss – biezs humusa ekstrakts, kas izgatavots uz brūnogļu bāzes – mīkstas brūnogles, lai stimulētu augus un mēslotu substrātus un augsnes. Ekoloģisks produkts, piemērots visām augu sugām un augsnes tipiem.

 

Izmantošanai:

CARBOMAT

Izmantošanai bioloģiskajās un tradicionālajās kultūrās, visu veidu augu audzēšanā un visu veidu augsnēs.

 

Pieejams kā:

Augstākā kvalitāte

Mēs pieliekam visas pūles, lai mūsu piedāvātie produkti attaisnotu jūsu cerības.

Rūpes par dabu

Mēs rūpējamies par mūsu produktu pozitīvo ietekmi uz dabisko vidi.

Palīdzība un konsultācijas

Vai jums rodas kādi jautājumi? Droši sazinieties ar mums. Noteikti palīdzēsim un ieteiksim.

Pasaule, kurā dzīvojam, mainās ļoti dinamiski

Pasaule, kurā dzīvojam, mainās ļoti dinamiski; vides piesārņojums, pārtikas kvalitātes pasliktināšanās un līdz ar to arī mūsu veselība, klimata izmaiņas… mūsuprāt, situācija, kurā atrodamies, ir dramatiska un nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Rūpējoties par nākamajām paaudzēm, mums arvien lielāka uzmanība jāpievērš tuvākajai apkārtnei. Ir jāpieprasa galvenokārt pašiem no sevis, nevis no valdībām, valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Vide ir kopējais labums, visas cilvēces īpašums, un mēs visi esam vienlīdz atbildīgi par to.

Vairāk

Mūsu mērķi

Augšupējas iniciatīvas, kuru mērķis ir veselības uzlabošana, patērējot veselīgu pārtiku

Mēs vēlamies, lai cilvēki kaut nedaudz nodarbotos ar augkopību; piemājas dārziņi vai tie uz ēku jumtiem, apzaļumotas palodzes vai terases, sakņu dārzi skolās – citiem vārdiem sakot, viss, kas ļaus izjust gandarījumu par izaudzētajiem garšīgajiem, veselīgajiem un bioloģiskajiem kultūraugiem. Ēdot pašu izaudzētus produktus, esam pilnīgi pārliecināti par to kvalitāti.

Vairāk

Paradigmas maiņa brūnogļu izmantošanā

Mēs vēlamies mainīt domāšanas veidu, parādīt, ka brūnogles ir ne tikai CO2 sadedzināšana un emisija atmosfērā, un līdz ar to globālā klimata sasilšanas paātrināšana, bet gluži otrādi – CO2 sekvestrācija, kas notiek no gaisa audzēto augu ietekmē, bet arī no augsnes līmeņa, uztverot oglekļa dioksīdu caur organisko oglekli/biooglēm (Corg). Turklāt, laikā, kad pieaug veselīgu un ekoloģisku kultūraugu nozīme, brūnogļu izmantošanas koncepcija var būt izšķiroša.

Vairāk

Cīņa pret klimata pārmaiņām

Klimata pārmaiņas, viens no lielākajiem šī gadsimta izaicinājumiem, ir pasaules mēroga problēma ar nopietnām ekoloģiskām, sociālām, ekonomiskām, politiskām un ienākumu sadales sekām. Attīstības valstis, visticamāk, skars vissmagākās sekas. Daudzi nabadzīgie cilvēki dzīvo apgabalos, kur īpaši skar globālās sasilšanas ietekme, un viņu iztikas līdzekļi lielā mērā ir atkarīgi no tādiem dabas resursiem kā lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežu resursi. Šobrīd viņiem nav citu iztikas līdzekļu vai resursu, kas palīdzētu pielāgoties klimata pārmaiņām vai pārvarēt katastrofālās situācijas. Tāpēc, lai novērstu pieaugošo migrācijas spiedienu un sociālajo nemieru rašanos, ir tik svarīgi dot iespēju pamatiedzīvotājiem palikt savās pašreizējās dzīvesvietās, cita starpā, uzlabojot zemes, kas līdz šim nebija lietotas augkopībā, ieskaitot tuksneša apgabalus, auglību.

Vairāk

Vides aizsardzība, izmantojot dabai neitrālus pasākumus

Šobrīd ir daudz parādību, kas ļoti negatīvi ietekmē apkārtējo dabisko vidi, īpaši augsni. Jāmin, piemēram, nekontrolēta un pārmērīga urbanizācija, augstu transportlīdzekļu oglekļa emisiju līmeni vai augsnes degradācija intensīvas cilvēku saimniekošanas rezultātā. Tas nozīmē, ka aramzemes platība pasaulē ik gadu samazinās par aptuveni 1%. Vērts pieminēt, ka 1 cm augsnes izveidošanai dabiskos apstākļos ir nepieciešami 100-500 gadi. Tāpēc ir tik svarīgi:

  • veikt pareizas zemkopības praskes, lietojot galvenokārt dabisko mēslojumu, un tikai pēc tam mākslīgo mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļus,
  • nepieļaut eroziju un atjaunot augsnes lietošanas vērtības, bagātinot augsni ar humusu, apmežojot neapstrādātu zemi, veicot meliorācijas pasākumus,
  • novērst augsnes piesārņošanu no sadzīves avotiem – atkritumu daudzuma samazināšana, pareizu zemkopības prakšu veikšana (atkritumu šķirošana, kompostēšana, bīstamo atkritumu savākšana) un notekūdeņu attīrīšanas staciju būvniecība,
  • ierobežot rūpnieciskos augsnes piesārņojuma avotus – mūsdienīgu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana un pareiza ražošanas atkritumu apsaimniekošana,
  • attīrīt augsnes no toksiskām vielām un atskābināt augsni,
  • ierobežot gruntsgabalu pārbūvi.
Vairāk

Ieradumu maiņa, audzējot siltumnīcās un atklātos laukos

Mēs uzskatām, ka pārtikas ražošanā nav īsceļu. Dzenoties pēc peļņas, samazinot izmaksas vai audzēšanas dominējošo estētiku, esam piekāpušies, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē mūsu veselību un apkārtējo vidi. Vēlamies mudināt pēc iespējas lielāku pārtikas ražotāju skaitu uzņemties atbildību par citu cilvēku veselību un vidi, kurā viņi dzīvo. Tāpat vēlamies iedrošināt iedzīvotājus izvēlēties vietējo produkciju, tādējādi izvairoties no tālsatiksmes kravu pārvadājumiem un dārzeņu un augļu masveida rūpnīcām.

Vairāk

Zeme nav mūsu īpašums. Mēs to aizņemamies no mūsu bērniem.

Mainīsim nākotni kopā!

Carbohort komanda

Shopping Cart
Scroll to Top