Mūsu sertifikāti
un apbalvojumi

Sertifikāti un apbalvojumi

Ekoloģisks substrāts CARBOMAT – augu augsnes un bezaugsnes audzēšanai un humusa ekstrakts
CARBOHUMIC – augus barojošs un augsnes īpašību uzlabojošs preparāts.

Certyfikat ekologiczny FiBL – CARBOHUMIC

Nazwa produktu: CARBOHUMIC

Kategoria: nawozy, komposty, gleba, materiały techniczne

Podkategoria: środki pomocnicze i dodatki

Wyżej wymieniony produkt spełnia “kryteria oceny produktu dla holenderskiego wykazu środków produkcji” i może być stosowany zgodnie z wyżej wymienionymi kategoriami. Stosowanie tego produktu podlega prawu i przepisom krajowym.

Prof. Szczepan A. Pieniążek [Ščepan A. Pienioužek] vārdā nosauktā balva – CARBOHUMIC

Profesora Szczepan Aleksander Pieniążek [Ščepana Aleksandra Pienioužek] vārdā nosauktās balvas kanceleja 2020. gadā piešķir uzņēmumam Carbohort sp.z o.o. balvu par novatoriskāko un nozīmīgāko ieguldījumu Polijas dārzkopības attīstībā par Carbohumic – humusa ekstraktu, kas izgatavots uz brūnogļu bāzes.

Zemkopības un Lauku attīstības ministra balva – CARBOMAT

Zemkopības un Lauku attīstības ministrs piešķir DIPLOMU par izcilu valsts sasniegumu, kas ir nozīmīgs progresa īstenošanai lauksaimniecībā, īstenošanas, ieviešanas un zinātniskā darba rezultātu izplatīšanas veidā ar nosaukumu: “Inovatīva CARBOMAT substrāta, kas paredzēts siltumnīcas augu bezaugsnes audzēšanai, izstrāde un ieviešana dārzkopības praksē” [„Opracowanie i wdrożenie do praktyki ogrodniczej innowacyjnego podłoża CARBOMAT do bezglebowej uprawy roślin szklarniowych”].

Ekoloģiskās ražošanas sertifikāts – CARBOHUMIC

Pēc ražotāja pieprasījuma organiski-minerālais augsnes ielabotājs ar tirdzniecības nosaukumu CARBOHUMIC saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, to var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Produkts ir iekļauts augsnes īpašības uzlabojošo mēslošanas līdzekļu un to līdzekļu sarakstā, ko IUNG-PIB Pulawy [Augsnes un augu zinātņu institūts, Valsts pētniecībs institūts Pulavī] kvalificējis izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ar numuru NE/495/2019.

Ekoloģiskās ražošanas sertifikāts – CARBOHUMIC

Pēc ražotāja pieprasījuma organiski-minerālais augsnes ielabotājs ar tirdzniecības nosaukumu CARBOHUMIC saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, to var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Produkts ir iekļauts augsnes īpašības uzlabojošo mēslošanas līdzekļu un to līdzekļu sarakstā, ko IUNG-PIB Pulawy [Augsnes un augu zinātņu institūts, Valsts pētniecībs institūts Pulavī] kvalificējis izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ar numuru NE/495/2019.

Patenta dokuments - CARBOMAT

Substrāts augu bezaugsnes audzēšanai, īpaši dārzeņu audzēšanai siltumnīcās un folijas tuneļos, kas satur vismaz 80% organisko vielu attiecībā pret sauso masu, kam raksturīga kopējā porainība diapazonā no 70% līdz 90% un tukšumi, kas piepildīti ar ūdeni un gaisu. Substrāts, kas ir ūdens caurlaidīgs un saglabā nemainīgas gaisa-ūdens īpašības, kas ir zīmīgs ar to, ka sastāv no dabiskām brūnoglēm, kas sasmalcinātas līdz daļiņu frakcijai ar diametru no 1,0 līdz 20 mm un/vai līdz zemes frakcijai ar granulāciju 1,0 mm.

Kvalitātes un atbilstības sertifikāts - CARBOMAT

Brūnoglēm, bagātīgajam humusvielu avotam, ir svarīga loma ražas augšanas uzturēšanā un augu apgādē ar minerālvielām. Tām ir pozitīva ietekme uz augšņu fizikālo, fizikāli ķīmisko un bioloģisko īpašību uzlabošanos.

Humīnvielas regulē augsnes šķīduma koncentrāciju caur sorbciju un elementu atbrīvošanos šķīdumā, tās vislabāk aizsargā augsnes vidi un ekosistēmu no smago metālu piesārņojuma ietekmes.

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski [Staņislavs Kaniševski]
Dr Jacek Dyśko

Shopping Cart
Scroll to Top