Slide 2
Poznaj
Polskie Czarne Złoto
Slide 1
Uprawy w zgodzie
z Naturą
Slide 3
Do wszystkich
gatunków roślin
Slide 2
Unikalne
Slide 1
Ekologiczne
Slide 3
Uniwersalne
previous arrow
next arrow

Carbohort
Producent podłoży ekologicznych
i ekstraktu humusowego

CarboHort to rodzinna firma wykorzystująca naturalne złoża miękkiego węgla brunatnego – lignitu, znajdującego się na terenie Polski. Zastosowanie węgla brunatnego – „czarnego złota” w uprawie roślin nie jest tematem nowym, lecz niestety mocno zapomnianym. Żartujemy, że to tak naprawdę najstarsza nowość, którą chcemy na nowo przedstawić polskim rolnikom i ogrodnikom. Naszą działalność rozpoczęliśmy z myślą o współtworzeniu nowej jakości upraw w pełnej zgodzie z naturą, a także w trosce o pogarszający się stan gleb w Polsce. Tworząc innowacyjne produkty – CARBOMAT CARBOHUMIC – chcemy przyczynić się do poprawy jakości produkowanej żywności oraz pozytywnie oddziaływać na otaczające nas środowisko naturalne.

Nasze produkty

Ekologiczne podłoże Carbomat – do uprawy glebowej i bezglebowej roślin oraz ekstrakt humusowy Carbohumic – preparat odżywiający rośliny i poprawiający właściwości gleby.

Carbohumic

Gęsty ekstrakt humusowy pozyskiwany z miękkiego węgla brunatnego – lignitu.

Carbomat

Podłoże ekologiczne do upraw glebowych i bezglebowych wszystkich gatunków roślin.

Najwyższa jakość

Dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty sprostały Waszym oczekiwaniom.

Dbałość o naturę

Dbamy o to, by nasze produkty pozytywnie oddziaływały na środowisko naturalne.

Pomoc i doradztwo

Masz pytania? Koniecznie skontaktuj się z nami. Na pewno podpowiemy i doradzimy.

Sylwia Gabrysz
Koordynator techniczny
Tel. 506 383 715
e-mail: sylwia.gabrysz@carbohort.com

Świat, w którym żyjemy, zmienia się bardzo dynamicznie

Świat, w którym żyjemy, zmienia się bardzo dynamicznie; zanieczyszczenie środowiska, pogarszająca się jakość żywności, a przez to stan naszego zdrowia, zmiany klimatyczne… w naszej ocenie sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, jest dramatyczna i wymaga od nas natychmiastowej interwencji. Z myślą o przyszłych pokoleniach musimy zwracać coraz większą uwagę na nasze najbliższe otoczenie. Musimy wymagać coraz więcej nie od rządów, instytucji publicznych i prywatnych, firm, ale przede wszystkim od siebie samych. Środowisko jest dobrem wspólnym, mieniem całej ludzkości i wszyscy w takim samym zakresie jesteśmy za nie odpowiedzialni.

więcej

Nasze cele i wartości

Inicjatywy oddolne, mające na celu poprawę zdrowia poprzez spożywanie zdrowej żywności

Zależy nam na zmobilizowaniu ludzi do posiadania choćby niewielkich upraw; ogródki przydomowe czy te na dachach budynków, zielniki na parapecie albo tarasie, warzywniki w szkołach – innymi słowy wszystko, co pozwoli poczuć satysfakcję z wyhodowania własnych smacznych, zdrowych i ekologicznych plonów. Jedząc własne produkty mamy całkowitą pewność co do ich jakości.

więcej

Zmiana paradygmatu dotyczącego użytkowania węgla brunatnego

Chcemy zmienić sposób myślenia, pokazać, że węgiel brunatny to nie tylko spalanie i emisja CO2 do atmosfery, a tym samym przyspieszanie globalnego ocieplania klimatu, ale coś wręcz odwrotnego – sekwestracja CO2, która odbywa się z powietrza za sprawą uprawianych roślin, ale też z poziomu gleby poprzez przechwytywanie dwutlenku węgla przez węgiel organiczny / biowęgiel (Corg). Co więcej, w dobie zwiększającego się znaczenia upraw zdrowych i ekologicznych koncepcja wykorzystania węgla brunatnego może być kluczowa.

więcej

Walka ze zmianami klimatycznymi

Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, z poważnymi następstwami ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz dotyczącymi podziału dochodów i stanowią jedno z największych wyzwań dla ludzkości w obecnym wieku. Najprawdopodobniej najbardziej dotkliwe konsekwencje spadną na kraje rozwijające się. Wielu ubogich mieszkańców naszej planety zajmuje obszary szczególnie narażone następstwami ocieplenia klimatu, a ich środki utrzymania zależą w dużej mierze od zasobów naturalnych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zasoby leśne. Na dzień dzisiejszy nie dysponują oni żadnymi innymi możliwościami utrzymania się ani zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. Dlatego by zapobiec narastającej presji migracyjnej i rodzącym się niepokojom społecznym, tak ważne jest umożliwienie ludności natywnej pozostania w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania, między innymi poprzez uzdatnianie terenów do tej pory nieużytkowanych pod uprawy, włączając w to tereny pustynne.

więcej

Ochrona środowiska poprzez stosowanie środków neutralnych dla przyrody

Obecnie zachodzi wiele zjawisk mających bardzo niekorzystny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne w tym przede wszystkim gleby. Wymienić należy chociażby niekontrolowaną i nadmierną urbanizację, rozbudowę transportu wysokoemisyjnego czy degradację gleb wskutek intensywnej gospodarki człowieka. Wszystko to sprawia, że powierzchnia ziemi uprawnej na świecie kurczy się rocznie o ok. 1%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na wytworzenie 1 cm gleby w naturalnych warunkach potrzeba 100-500 lat. Dlatego tak ważne jest by:

 • prowadzić prawidłową gospodarkę rolną korzystając głównie z nawozów naturalnych, a dopiero w dalszej kolejności ze sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • zapobiegać erozji i przywracać glebom ich wartości użytkowe poprzez wzbogacanie gleby w próchnicę, zalesianie nieużytków, działania melioracyjne,
 • zapobiegać zanieczyszczaniu gleby ze źródeł komunalnych – ograniczanie ilości odpadów, prowadzenie właściwej gospodarki (segregacja odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów niebezpiecznych) oraz budowę oczyszczalni ścieków.
 • ograniczać przemysłowe źródła zanieczyszczenia gleb – stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi.
 • oczyszczać gleby z substancji toksycznych oraz odkwaszać gleby zakwaszone.
 • ograniczać przejmowanie gruntów pod zabudowę,
więcej

Zmiana przyzwyczajeń w uprawach szklarniowych i polowych

Uważamy, że w produkcji żywności nie ma dróg na skróty. W pogoni za zyskiem, obniżaniem kosztów lub dominującą estetyką upraw dopuściliśmy się ustępstw, które w dłuższej perspektywie negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu i otaczającym nas środowisku. Chcemy zmotywować jak największą liczbę producentów żywności do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie innych ludzi i otoczenie, w którym żyją. Chcemy także zachęcić obywateli do decydowania się w większości na produkty lokalne, unikając tym samym dalekobieżnych transportów i masowych fabryk warzyw i owoców.

więcej

I.

Inicjatywy oddolne, mające na celu poprawę zdrowia poprzez spożywanie zdrowej żywności

Zależy nam na zmobilizowaniu ludzi do posiadania choćby niewielkich upraw; ogródki przydomowe czy te na dachach budynków, zielniki na parapecie albo tarasie, warzywniki w szkołach – innymi słowy wszystko, co pozwoli poczuć satysfakcję z wyhodowania własnych smacznych, zdrowych i ekologicznych plonów. Jedząc własne produkty mamy całkowitą pewność co do ich jakości.

więcej

II.

Zmiana paradygmatu dotyczącego użytkowania węgla brunatnego

Chcemy zmienić sposób myślenia, pokazać, że węgiel brunatny to nie tylko spalanie i emisja CO2 do atmosfery, a tym samym przyspieszanie globalnego ocieplania klimatu, ale coś wręcz odwrotnego – sekwestracja CO2, która odbywa się z powietrza za sprawą uprawianych roślin, ale też z poziomu gleby poprzez przechwytywanie dwutlenku węgla przez węgiel organiczny / biowęgiel (Corg). Co więcej, w dobie zwiększającego się znaczenia upraw zdrowych i ekologicznych koncepcja wykorzystania węgla brunatnego może być kluczowa.

więcej

III.

Walka ze zmianami klimatycznymi

Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, z poważnymi następstwami ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz dotyczącymi podziału dochodów i stanowią jedno z największych wyzwań dla ludzkości w obecnym wieku. Najprawdopodobniej najbardziej dotkliwe konsekwencje spadną na kraje rozwijające się. Wielu ubogich mieszkańców naszej planety zajmuje obszary szczególnie narażone następstwami ocieplenia klimatu, a ich środki utrzymania zależą w dużej mierze od zasobów naturalnych, takich jak rolnictwo, rybołówstwo i zasoby leśne. Na dzień dzisiejszy nie dysponują oni żadnymi innymi możliwościami utrzymania się ani zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym. Dlatego by zapobiec narastającej presji migracyjnej i rodzącym się niepokojom społecznym, tak ważne jest umożliwienie ludności natywnej pozostania w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania, między innymi poprzez uzdatnianie terenów do tej pory nieużytkowanych pod uprawy, włączając w to tereny pustynne.

więcej

IV.

Ochrona środowiska poprzez stosowanie środków neutralnych dla przyrody

Obecnie zachodzi wiele zjawisk mających bardzo niekorzystny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne w tym przede wszystkim gleby. Wymienić należy chociażby niekontrolowaną i nadmierną urbanizację, rozbudowę transportu wysokoemisyjnego czy degradację gleb wskutek intensywnej gospodarki człowieka. Wszystko to sprawia, że powierzchnia ziemi uprawnej na świecie kurczy się rocznie o ok. 1%. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na wytworzenie 1 cm gleby w naturalnych warunkach potrzeba 100-500 lat. Dlatego tak ważne jest by:

 • prowadzić prawidłową gospodarkę rolną korzystając głównie z nawozów naturalnych, a dopiero w dalszej kolejności ze sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • zapobiegać erozji i przywracać glebom ich wartości użytkowe poprzez wzbogacanie gleby w próchnicę, zalesianie nieużytków, działania melioracyjne,
 • zapobiegać zanieczyszczaniu gleby ze źródeł komunalnych – ograniczanie ilości odpadów, prowadzenie właściwej gospodarki (segregacja odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów niebezpiecznych) oraz budowę oczyszczalni ścieków.
 • ograniczać przemysłowe źródła zanieczyszczenia gleb – stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi.
 • oczyszczać gleby z substancji toksycznych oraz odkwaszać gleby zakwaszone.
 • ograniczać przejmowanie gruntów pod zabudowę,
więcej

V.

Zmiana przyzwyczajeń w uprawach szklarniowych i polowych

Uważamy, że w produkcji żywności nie ma dróg na skróty. W pogoni za zyskiem, obniżaniem kosztów lub dominującą estetyką upraw dopuściliśmy się ustępstw, które w dłuższej perspektywie negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu i otaczającym nas środowisku. Chcemy zmotywować jak największą liczbę producentów żywności do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie innych ludzi i otoczenie, w którym żyją. Chcemy także zachęcić obywateli do decydowania się w większości na produkty lokalne, unikając tym samym dalekobieżnych transportów i masowych fabryk warzyw i owoców.

więcej
Ziemia nie należy do nas. 
Pożyczamy ją 
... 
od przyszłych pokoleń.

Razem zmieniajmy przyszłość!

Zespół CarboHort

Przewiń do góry