Zapoznaj się z naszymi
certyfikatami i wyróżnieniami

Certyfikaty i wyróżnienia

W tej zakładce będziemy się z Wami dzielić naszymi postępami i osiągnięciami. 

Stawiamy sobie bardzo ambitne cele, niech więc ta sekcja pełni rolę świadectwa naszego rozwoju!

Certyfikat Producent Lubuski

Produkcja lokalna zawsze miała dla nas ogromne znaczenie, dlatego z przyjemnością ogłaszamy, że dołączamy do grona oficjalnych producentów regionalnych województwa lubuskiego. Wspólnie będziemy budować siłę regionu i dbać o jego wizerunek. Więcej szczegółów na www.lcpr.pl

Certyfikat ekologiczny FiBL – CARBOHUMIC

Nazwa produktu: CARBOHUMIC

Kategoria: nawozy, komposty, gleba, materiały techniczne

Podkategoria: środki pomocnicze i dodatki

Wyżej wymieniony produkt spełnia „kryteria oceny produktu dla holenderskiego wykazu środków produkcji” i może być stosowany zgodnie z wyżej wymienionymi kategoriami. Stosowanie tego produktu podlega prawu i przepisom krajowym.

Nagroda imienia prof. Szczepana A. Pieniążka - Carbohumic

Kapituła nagrody imienia profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka przyznaje w 2020 roku nagrodę za najbardziej innowacyjny i wnoszący istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa produkt firmie Carbohort sp. z o.o. za: Carbohumic – ekstrakt humusowy wykonany na bazie węgla brunatnego.

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Carbomat

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje DYPLOM za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie w formie realizacji, wdrażania i upowszechniania wyników pracy naukowej pt.: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki ogrodniczej innowacyjnego podłoża CARBOMAT do bezglebowej uprawy roślin szklarniowych”.

Certyfikat ekologiczny - Carbomat

Na wniosek producenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 326), środek poprawiający właściwości gleby o nazwie CARBOMAT ECO został zakwalifikowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Produkt zostaje umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/567/2021.

Certyfikat ekologiczny - Carbohumic

Na wniosek producenta, organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie handlowej CARBOHUMIC, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 o produkcji ekologicznej i znakowaniu produktów ekologicznych, może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

Produkt zostaje umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/495/2019.

Dokument patentowy - Carbomat

Podłoże do bezglebowej uprawy roślin, zwłaszcza do uprawy warzyw w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych, zawierające co najmniej 80% materii organicznej w stosunku do suchej masy, charakteryzujące się porowatością całkowitą w zakresie 70-90%, obecnością wolnych przestrzeni wypełnionych wodą i powietrzem,
podsiąkliwe i zachowujące stałe właściwości powietrzno-wodne, znamienne tym, że stanowi je naturalny węgiel brunatny, rozdrobniony do frakcji cząstek o średnicy od 1,0 do 20 mm i/lub do frakcji ziemistej o granulacji wynoszącej 1,0 mm.

Certyfikat jakości i zgodności - Carbomat

Węgiel brunatny, jako bogate źródło substancji humusowych, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wzrostu plonu i dostarczaniu roślinom związków mineralnych. Wpływa pozytywnie na poprawę właściwości fizycznych, Fizykochemicznych i biologicznych gleb.

Substancje huminowe regulują stężenie roztworu glebowego przez sorpcję i uwalnianie pierwiastków do roztworu, najlepiej chronią środowisko glebowe i ekosystem przed skutkami zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
Dr Jacek Dyśko

Świat, w którym żyjemy,
zmienia się bardzo
dynamicznie.

Shopping Cart
Scroll to Top