Vores certifikater
og udmærkelser

Certifikater og udmærkelser

Økologisk CARBOMAT vækstmedium – til dyrkning af planter i og uden jord og CARBOHUMIC humusekstrakt – et præparat, som nærer planter og forbedrer jordens egenskaber.

Pris navngivet efter prof. Szczepan A. Pieniążek - Carbohumic

Komitéen for Pris navngivet efter prof. Szczepan Aleksander Pieniążek tildeler hermed i 2020 en pris for den mest innovative produkt, som har bidraget væsentligt til udvikling af det polske gartneri, til firmaet Carbohort sp. z o.o. for: Carbohumic – humusekstrakt opnået baseret på brunkul

Pris fra Minister for Landbrug og Udvikling - Carbomat

Pris fra Minister for Landbrug og Udvikling – CARBOMAT Minister for Landbrug og Udvikling tildeler hermed et DIPLOM for enestående bridrag på nationalt plan til fremme af fremskrift inden for landbruget i form af gennemførelse, indførelse og formidling af resultaterne af det videnskabelige arbejde med titlen: “Udvikling af det innovative CARBOMAT vækstmedium til hydroponisk dyrkning af drivhusplanter og implementering heraf i gartneripraksis”.

Økologisk certifikat - Carbohumic

Efter anmodning fra producenten kan det organisk-mineralske middel, som forbedrer jordens egenskaber med handelsbetegnelsen CARBOHUMIC, i henhold til Rådets forordning Rådet (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, anvendes inden for økologisk landbrug.

Produktet bliver opført på en liste over gødninger og midler, som forbedrer jordens egenskaber, som IUNG-PIB i Puławy har godkendt til anvendelse inden for økologisk landbrug med nummeret NE/495/2019.

Patentdokumentet - Carbomat

Et vækstmedium til hydroponisk dyrkning af planter, især grøntsager i drivhuse og plasttuneller, som indeholder mindst 80% organisk materiale i forhold til tørstof og er kendetegnet ved en totalporøsitet på 70-90%, tilstedeværelse af frirum fyldt med vand og luft, permeabelt, med faste luft- og vandegenskaber, kendetegnet ved, at det fremstilles af naturligt brunkul, fragmenteret til en fraktion med partikler med en diameter på 1,0 til 20 mm og/eller til en jordfraktion med granulering på 1,0 mm.

Kvalitets - og overensstemmelsesattester - Carbomat

Brunkul, værende en rig kilde til humusstoffer, spiller en vigtig rolle i fastholdelse af afgrødernes vækst og levering af mineralforbindelser til planter. Endvidere medvirker det til forbedring af jordens fysiske, fysiskkemiske og biologiske egenskaber.

Huminstoffer regulerer koncentrationen af jordopløsningen via sorption og frigivelse af grundstoffer til opløsningen, og dermed bedst muligt beskytter jordmiljøet og økosystemet mod følgerne af forurening med tungmetaller.

Prof. Stanisław Kaniszewski, ph.d. m. habilitering
Jacek Dyśko, ph.d.

Świat, w którym żyjemy,
zmienia się bardzo
dynamicznie.

Indkøbskurv
Scroll to Top