Dlaczego węgiel...?

Dlaczego tak ważna jest prawidłowa gospodarka glebą w dzisiejszych czasach?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego – naszym zdaniem – powinniśmy powszechnie stosować produkty z przetworzonego węgla brunatnego w uprawie roślin, warto by wspomnieć co nieco o najważniejszym i najcenniejszym zasobie, jaki ma w posiadaniu każdy rolnik lub ogrodnik – o glebie. Gleb rolniczych w Polsce mamy coraz mniej, bo budowane są nowe dzielnice miast, nowe drogi, nowe wielkie centra logistyczne i inne zakłady pracy. Nasze gleby są przeważnie młode, pochodzenia polodowcowego i z tego powodu zawierają mniej próchnicy, niż w wielu innych krajach Europy. Dodatkowo złe praktyki rolnicze spotęgowały proces zanikania próchnicy i teraz nasze gleby zawierają jej o 25-30% mniej, niż w wieku XIX. Skutkiem tego jest dzisiaj mała żyzność i produktywność gleb, słabe magazynowanie w nich wody, a w efekcie niskie plony upraw i ich wrażliwość na susze. Opierając uprawę roślin na żyzności gleby – a takie jest założenie rolnictwa zrównoważonego oraz ekologicznego zgodne z kierunkami polityki europejskiej – musimy odbudować jej jakość, co w optymalnych warunkach mogłoby się udać dopiero po około 40 do 50 latach. To zdecydowanie za długo! Musimy to zrobić dużo szybciej, bo w ciągu 10-15 lat, więc trzeba skokowo przyspieszyć cały proces i teraz – na szczęście – wiemy już jak.
więcej

Spirala utraty żyzności

Na dzień dzisiejszy Polska posiada w około 25% gleb zdegradowanych oraz w ok. 75% gleb bardzo zdegradowanych i sytuację tę zawdzięczamy przede wszystkim sobie. To właśnie wskutek szkodliwej działalności człowieka, polegającej na niezrozumieniu procesów biologicznych, zachodzących w glebie oraz całkowicie rabunkowej eksploatacji zasobów glebowych, jakiej dokonujemy od dziesięcioleci, sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Intensyfikacja uprawy gleby, nadużywanie nawozów syntetycznych – zwłaszcza azotowych, uproszczenia zmianowania lub monokultura, ubytek biomasy (np. słomy lub kompostu) zmniejsza różnorodność organizmów glebowych, a przez to tworzenie się próchnicy na przestrzeni kolejnych lat. Co więcej, wywożenie biomasy z pola sprawia, że drobnoustroje glebowe – zamiast wykorzystywać świeżą materię organiczną – zaczynają rozkładać próchnicę. Tworzy się błędne koło, tj. ubytek próchnicy glebowej powoduje konieczność zwiększania nawożenia mineralnego, co przyspiesza procesy rozkładu próchnicy i dalszą utratę żyzności.

więcej

Jedynie 1,6% - to średnia zawartość materii organicznej polskich gleb wg IUNG

Według norm Komisji Europejskiej, zawartość materii organicznej poniżej 3,5% prowadzi do stepowienia gleby, zaś spadek poniżej 1,7% poprzedza pustynnienie takich obszarów, co powoduje konieczność regeneracji lub rekultywacji tych gleb. Wartość ważona wg IUNG polskich gleb to jedynie 1,6%, przy czym np. regiony specjalizujące się w produkcji sadowniczej często mają jej obecnie jedynie około 1,2%.

Próchnica glebowa to ogromny magazyn substancji odżywczych

Wchłanianie i magazynowanie wody

Żyzna gleba zapewnia skuteczne magazynowanie wody (każdy 1%, to aż 160 t wody/ha) oraz hamuje procesy erozji wietrznej i wodnej. Co więcej, strukturalna, próchniczna gleba zapewnia wchłonięcie i zmagazynowanie dla roślin 85% wody opadowej, natomiast gleba zdegradowana jedynie 20%.

Gromadzenie minerałów

Próchnica ma zdolność magazynowania składników nawozowych nawet 800 razy większą niż minerały glebowe, ograniczając ich wymywanie do wód gruntowych i poprawiając ich dostępność dla roślin. Dodatkowo zasobna gleba zasadniczo poprawia przyswajalność składników pokarmowych.

Sekwestracja CO2

Niewłaściwa gospodarka glebą jak orka bądź mieszanie różnego rodzaju biomasy z powierzchniową warstwą gleby znacząco zwiększają emisję CO2 do atmosfery, dlatego tak ważne jest by stosować praktyki rolnicze sprzyjające zwiększaniu ilości biomasy i dodatniemu bilansowi węgla w glebie.

Próchnica tworzy się bardzo długo, ale można ją szybko zniszczyć. Potrzeba…

do 15 lat

aby wytworzyć tzw. próchnicę aktywną

15-100 lat

na stworzenie próchnicy ustabilizowanej

+ 100 lat

na powstanie próchnicy trwałej

Skład chemiczny próchnicy jest w przybliżeniu następujący: 60% C, 30% O2, 6% N, 1,2% P, 0,9% S oraz wiele mikroelementów. Proporcjonalny stosunek najważniejszych makroelementów w próchnicy C : N : P : S wynosi więc odpowiednio 10 : 1 : 0,2 : 0,15. Globalnie rzecz biorąc gleby zawierają dwa razy więcej węgla niż atmosfera ziemska (odpowiednio 1500 mld t i 700 mld t)

Nasze rozwiązanie…? Węgiel brunatny!
Ale nie każdy…

Mało komu węgiel brunatny kojarzy się z rolnictwem, zwłaszcza ekologicznym, albo z przydomowym ogródkiem, chyba raczej z dymiącym kominem sąsiada lub z elektrownią w Bełchatowie. Teraz sytuacja się diametralnie zmienia, ponieważ zarówno politycy, jak i zwykli ludzie zdają sobie sprawę ze złego stanu jakości powietrza w Polsce (smog) i ogromnej degradacji gleb, wskutek niedbałego, czasem wręcz rabunkowego ich wykorzystania w XIX i XX wieku. W związku z zachodzącymi na świecie zmianami klimatycznymi oraz związaną z nimi polityką europejską węgiel brunatny stał się niejako wrogiem publicznym nr 1, dlatego tak ważne jest nowe spojrzenie na ten surowiec i rewizja tego, co wiedzieliśmy o nim do tej pory.

Jako CarboHort chcemy zmienić szkodliwe dla środowiska i ludzi postrzeganie i użytkowanie węgla brunatnego. Wykorzystywanie tego surowca wcale nie musi ograniczać się wyłącznie do spalania, prowadzącego do marnowania jego potencjału, ale czegoś wręcz przeciwnego, czyli do wsparcia procesu poprawy jakości gleb w Polsce, również poprzez zwiększone wiązanie dwutlenku węgla, dzięki zjawisku przechwytywania, tzw. „sekwestracji CO2”. Polska jest jednym z nielicznych krajów świata posiadających „brunatne złoto”, pozwalające na skokową poprawę jakości gleb i wiązanie w niej dwutlenku węgla, jednocześnie wspierając wysoką produkcję żywności najlepszej jakości i, co ważne, z ujemnym śladem węglowym.

Pierwsze, bardzo proste próby wykorzystania węgla brunatnego do poprawy jakości gleb robiono już w Niemczech i Polsce ponad 100 lat temu. Wojny światowe, a później gwałtowny rozwój przemysłu przerwały te prace aż do lat 50. ubiegłego wieku i dopiero teraz wiedza i nowoczesne technologie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału węgla brunatnego w uprawie roślin. Do tych celów nadaje się – po odpowiednim przetworzeniu – jedynie „młody” węgiel brunatny, tzw. lignit, znajdujący się w płytkich złożach, o stosunkowo niedużym stopniu skarbonizowania, tj. wzbogacaniu substancji organicznych w węgiel. Tworzenie się złóż węgla brunatnego jest procesem wyjątkowo złożonym i skomplikowanym, uzależnionym od wielu czynników, takich jak: klimat, rozwój fauny, obecność poszczególnych mikroorganizmów, morfologia i tektonika danego obszaru. Praktycznie żaden pokład tego surowca na globie nie jest jednorodny.

Przykłady zawartości węgla i substancji organicznych w najpowszechniej stosowanych nawozach i materiałach, wykorzystywanych do nawożenia, pochodzenia organicznego.

Dane przedstawiono w przeliczeniu na świeżą masę (naturalna wilgotność), ponieważ tak łatwiej wyobrazić sobie ładunek związków organicznych wprowadzanych z konkretną porcją danego nawozu. Oczywiście skład chemiczny nawozów i materiałów jest zmienny i zależy od wielu czynników, m.in. od gatunku i wieku zwierząt oraz rodzaju ściółki (obornik), rodzaju surowców wykorzystanych do produkcji kompostu, pokładów węgla brunatnego itp.

Kwasy humusowe

Przetworzony węgiel brunatny zawiera kompleks bezpostaciowych substancji humusowych, tożsamych z obecnymi w próchnicy – są to kwasy fulwowe, kwasy huminowe oraz huminy i bituminy. Ich dodatek do gleby zwiększa skokowo zawartość próchnicy odbudowując trwale jej jakość i żyzność. Biorąc pod uwagę choćby rozpuszczalność, wydaje się, że największe znaczenie pod kątem szeroko rozumianego zastosowania rolno-ogrodniczego mają kwasy fulwowe i huminowe. Dodatkowo substancje te znacząco zmniejszają dostępność metali ciężkich i innych szkodliwych związków poprawiając zdrowotność gleb i rosnących na nich roślin.

KWASY FULWOWE

Łatwo wnikają do korzeni, łodyg i liści roślin przenosząc mikroelementy z powierzchni do tkanek roślin. Są kluczowymi składnikami wysokiej jakości nawozów dolistnych. Opryski zawierające chelaty kwasów fulwowych i minerałów mogą być stosowane jako podstawowa technika biostymulująca, w celu maksymalizacji produkcyjności roślin. Zastosowane na liście roślin transportują mikroelementy bezpośrednio do miejsc metabolizmu w komórkach roślin, przyspieszają proces wzrostu, podziału komórek oraz wpływają na znaczny wzrost zawartości węglowodanów w liściach i łodygach. Kwasy fulwowe są najbardziej skutecznymi znanymi związkami węgla chelatującymi mikroelementy.

KWASY HUMINOWE

Łatwo wiążą się z minerałami ilastymi, tworząc stabilne kompleksy glinkowe. Kwasy te są zdolne do wiązania syntetycznych chemikaliów oraz do tworzenia związków z wieloma pierwiastkami - analiza kwasów huminowych ujawniła obecność w nich ponad 60 różnych pierwiastków. Są one związane z cząsteczkami kwasu huminowego w postaci, która może być łatwo wykorzystywana przez rośliny. Kwasy huminowe działają jako związki chelatujące żelazo, miedź, cynk, magnez, mangan i wapń, zmniejszając toksyczność kationów, jednocześnie zapobiegając ich wymywaniu i zwiększając efektywne produkcyjnie przyswajanie przez rośliny.

Stosowanie produktów CarboHort
jest niezwykle proste

Wszystkie produkty firmowane logiem CarboHort pochodzą z przetworzenia węgla brunatnego i przeznaczone są do stosowania w każdym gatunku roślin trawiastych, zielnych, krzewów i drzew obecnych w naszych ogrodach i na naszych polach. Można je stosować na ogródkach działkowych, w ogrodach produkcyjnych, szklarniach, szkółkach, w roślinach ozdobnych, sadach i uprawach jagodowych, a także na terenach zatrawionych oraz w uprawach typowo rolnych, polowych, również ekologicznych. Rośliny zasilane produktami CarboHort rosną w zdrowszej, żyznej ziemi, lepiej rozwijają system korzeniowy, mają większy dostęp do wody, składników odżywczych i są chronione przed szkodliwymi pierwiastkami i substancjami. Wskutek tego szybciej się rozwijają, są mocniejsze i bardziej odporne na choroby, złą pogodę i suszę, a nawet na szkodniki.

Stosowanie produktów z logiem CarboHort to także ogromna pomoc dla każdego, kto nie ma dużej wiedzy ogrodniczej lub nie ma zbyt wiele wolnego czasu, a np. chciałby stworzyć praktyczne bądź estetyczne otoczenie dla swojego nowego domu; nowy ogród ozdobny, warzywnik czy teren zielony. Chcemy żyć zdrowo, wśród zieleni, korzystać ze zdrowych jarzyn i owoców z własnego ogrodu i właśnie produkty z węgla brunatnego umożliwiają to w przystępny sposób i bez żadnego ryzyka. Wszyscy też wiemy, jak trudno jest kupić dobrą ziemię do ogrodu czy pod trawnik, która nie pochodzi z przetworzenia odpadów lub ścieków. Alternatywą jest wykorzystanie produktów CarboHort, które pozwalają na użyźnienie każdej – nawet bardzo słabej gleby i to bez przywożenia nowej, trudnej do zdobycia i często zanieczyszczonej.

Shopping Cart
Scroll to Top