Carbomat
Podłoże ekologiczne

Nasze podłoże ekologiczne Carbomat idealnie nadaje się do upraw glebowych i bezglebowych wszystkich gatunków roślin. Tworzą je odpowiednio rozdrobnione, dobrane i oczyszczone frakcje miękkiego węgla brunatnego – lignitu. W ten sposób uzyskujemy optymalne warunki wodno-powietrzne dla poszczególnych gatunków roślin. Węgiel brunatny, jako bogate źródło leonardytów – substancji humusowych (kwasy humusowe, huminowe oraz ich sole), węgla organicznego, aktywnego, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywaniu roślin w związki mineralne pochodzenia organicznego. Wpływa także korzystnie na poprawę właściwości fizycznych, fizyko-chemicznych i biologicznych gleb.

więcej

Dlaczego węgiel brunatny?

Węgiel brunatny wpływa korzystnie na wzrost, rozwój, plonowanie i stan zdrowotny roślin uprawnych. Co więcej, ma pośredni i bezpośredni wpływ na środowisko glebowe i zachodzące w nim życie biologiczne. Dlatego w dobie znacznego pogarszania się jakości gleb i ich niskiej żyzności w Polsce wykorzystanie potencjału węgla brunatnego, jako „surowca nawozowego”, jest kluczowym zagadnieniem w kontekście uprawy roślin i kondycji gleb. Ponadto, węgiel brunatny może być z powodzeniem stosowany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi np. na terenach miejskich, a poprawienie właściwości tych gleb stwarzałoby nowe możliwości obsadzania zielenią miejską.

Gdzie wykorzystasz Carbomat?

Obecnie węgiel brunatny przeżywa prawdziwy renesans w kontekście użyźniania gleb i sporządzania oryginalnych substratów. Jest uniwersalny w zastosowaniu ze względu na skondensowaną materię organiczną, sypką formę o pożądanej frakcji, sterylność, porowatość i trwałość struktury mikrobiologicznej. Może być z powodzeniem używany jako samodzielne podłoże uprawowe zarówno w uprawach bezglebowych jak i glebowych, ale też jako komponent substratu w dodatku np. z perlitem, torfem, kokosem, a nawet z piaskiem. Węgiel brunatny zdobywa coraz większe uznanie i jest docenianym ekologicznym podłożem biodegradowalnym o właściwościach nawozu organicznego. Rozdrobniony w postaci granulatu doskonale użyźnia środowisko korzeniowe, a dzięki luźnej strukturze i porowatej budowie umożliwia korzeniom pełną penetrację przestrzeni życiowej i dostępność tlenu z powietrza.

Dostępne pojemności
produktu

Pojemności pojemników
Pojemność 19L
Pojemność 1000L
Pojemność 1500L

Charakterystyka i właściwosci
węgla brunatnego jako:

 • Podłoże po odpowiednim przygotowaniu (właściwe pH i optymalny dobór składników pokarmowych) przydatne do uprawy w zasadzie wszystkich gatunków roślin uprawianych metodami konwencjonalnymi i kontenerowymi
 • Węgiel brunatny wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co więcej optymalizuje odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na nawozy mineralne nawet o 30%
 • Podłoże standardowe o lekko kwaśnym odczynie w granicach 4 – 4,5
 • Przy odpowiednim rozdrobnieniu (uziarnieniu) posiada doskonałe właściwości fizyczne, zapewniające optymalne warunki wodno-powietrzne i w konsekwencji prawidłowy rozwój generatywny
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Podłoże bardzo trwałe dzięki spolimeryzowanej strukturze węgla brunatnego oraz skondensowanej substancji organicznej, całkowity rozkład podłoża następuje po okresie około 20 lat
 • Jedyne organiczne podłoże, w którym w początkowym okresie uprawy nie występuje biologiczna sorpcja azotu
 • Węgiel brunatny ma najwyższą zawartość substancji organicznej ze wszystkich dostępnych nośników substancji organicznej, jak obornik czy kompost
 • Niskie zasolenie i ustabilizowany skład chemiczny decydują, że jest podłożem łatwo sterowalnym
 • Będąc w 100% ekologiczne zachowuje kluczowe właściwości pozostałych podłoży inertnych (jak zmiana w pH i EC podczas upraw, metody upraw itp.), poza tym jest podłożem przystępnym i nietrudnym w obsłudze
 • Po zakończeniu uprawy konterenowej, podłoże może być ponownie wykorzystane w kolejnych uprawach bądź jako naturalny nawóz – na przykład do roślin ozdobnych lub do poprawy właściwości gleb
 • Brak problemów z zagospodarowaniem po skończonej uprawie w przypadku upraw szklarniowych
 • Jedyne podłoże aktywowane kwasami humusowymi i huminowymi otrzymywanymi z leonardytów
 • Kwasy huminowe oraz węgiel organiczny zawarte w podłożu ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego, która umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody)
 • W przypadku upraw szklarniowych lub tunelowych w systemie rynnowym podłoże może być wykorzystane wielokrotnie bez ryzyka pojawienia się patogenów czy szkodników
 • Węgiel brunatny wpływa korzystnie na smak, trwałość i strukturę produktów rolnych
 • Węgiel brunatny jest wolny od czynników chorobotwórczych i nie zawiera substancji szkodliwych dla roślin
 • Substancja organiczna w węglu brunatnym jest bogata w makro- i mikroelementy, takie jak: wapń, magnez, żelazo, siarka, cynk, miedź, mangan, molibden i bor itd.
 • Zastosowanie węgla brunatnego pozwala ograniczyć negatywne skutki wapnowania na wzrost i plonowanie roślin, uprawianych na glebach zawierających metale ciężkie
 • Kwasy huminowe ułatwiają właściwe odżywianie roślin i rozwój korzystnych mikroorganizmów glebowych
 • Porowata struktura węgla brunatnego umożliwia redukcję zużycia wody (nieoceniona pomoc w warunkach rzadkości wody), ponadto skutecznie pochłania dwutlenek węgla i amoniak
 • Rozdrobniony węgiel brunatny najskuteczniej wpływa na gleby piaszczyste, silnie zakwaszone oraz zawierające składniki toksyczne.
 • Materia organiczna z węgla brunatnego zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny, tj. makro- i mikroelementów (zwłaszcza potasu, miedzi, manganu, żelaza, sodu). W ten sposób ogranicza również ich wymywanie do głębszych warstw gleby i wód gruntowych
 • Dzięki właściwościom buforowym, węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby, utrzymuje jej wysokie pH, a dzięki temu, że zawiera substancję organiczną wolno ulegającą mineralizacji, może przyczyniać się do ograniczania pobierania przez rośliny metali ciężkich, aż do ich późniejszego rozkładu przez mikroorganizmy
 • Zastosowanie węgla brunatnego jest polecane przede wszystkim na glebach: o niskiej zawartości próchnicy, podatnych na degradację, zdegradowanych oraz na gruntach wymagających rekultywacji (w celu przywrócenia ich funkcji biologicznej)
 • Ze względu na powolną mineralizację substancji organicznej z węgla brunatnego, pole jednokrotnie nawożone nawozem z węgla brunatnego nie musi być zasilane nawozem organicznym nawet przez kilkanaście najbliższych lat

Użyźnianie gleb

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Uprawy szklarniowe

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Uprawy hobbystyczne

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Owoce jagodowe

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Rośliny ozdobne

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Sady

A fellow blueberry producer from Romania was kind enough to share this information with me, that You are making consequent annual blueberry plantings within Your company.

Historia węgla brunatnego jako nawozu

W okresie międzywojennym podjęto pierwsze próby wykorzystania węgla brunatnego jako nawozu (miał węgla brunatnego w ilościach 1,4-40 t/ha). Po jego zastosowaniu nastąpił wzrost plonów pszenicy, ziemniaków i buraków cukrowych. Zaistniałe zwiększenie plonów tłumaczono poprawą właściwości fizycznochemicznych gleby oraz obecnością mikroelementów w węglu brunatnym. W Polsce badania nad wykorzystywaniem węgla brunatnego do celów rolniczych w tym okresie były prowadzone przez Musierowicza. Natomiast w okresie powojennym tego typu badania prowadzono pod kierunkiem Lityńskiego. Ich wyniki wykazały pozytywny wpływ węgla brunatnego jako nawozu przede wszystkim na glebach lekkich.

Charakterystyka i zastosowanie

Węgiel brunatny wpływa korzystnie na wzrost, wygląd i plonowanie roślin. Jego przydatność do nawożenia wynika ze składu substancji organicznej oraz jego specyficznych właściwości. Substancja organiczna zawiera składniki pokarmowe: wapń, magnez, żelazo, siarkę i mikroelementy- cynk, miedź, mangan, molibden i bor. Charakteryzuje się silnie rozwiniętym układem porowatym dzięki czemu ma zdolność m.in. do pochłaniania wody, dwutlenku węgla i amoniaku. Zwiększa współczynnik wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny (zwłaszcza miedzi, manganu, żelaza, sodu). W ten sposób ogranicza również ich wymywanie do głębszych warstw gleby i wód gruntowych. Oddziałując na pobieranie przez rośliny z gleby potasu oraz zwiększając przyswajalność związków żelaza wpływa na stosunek potasu do żelaza, który ma znaczenie dla zdrowotności roślin (zbyt niski lub zbyt wysoki wywołuje chlorozę roślin). Ponadto oddziałuje korzystnie na rozwój właściwej mikroflory mającej istotną rolę w odżywianiu roślin. Węgiel brunatny poprawia i stabilizuje odczyn gleby posiadając właściwości buforowe. Utrzymując wysokie pH gleby oraz zawierając substancję organiczną wolno ulegającą mineralizacji może przyczyniać się do ograniczania pobierania przez rośliny metali ciężkich. Istotne znaczenie dla sorpcji metali ciężkich ma budowa substancji organicznej zawartej w węglu brunatnym. Zatem oddziaływanie węgla brunatnego może mieć charakter bezpośredni jak również i pośredni poprzez ochronę środowiska glebowego. Jednak modyfikacja węgla brunatnego jest pożądana. Wynika to z wysokiego stopnia spolimeryzowania i skondensowania zawartej w nim substancji organicznej, co ogranicza bezpośredni udział w procesach biologicznych. Węgiel brunatny można mieszać z nawozami mineralnymi. Przemysł nawozów mineralnych stwarza warunki do tworzenia ich różnych kombinacji w postaci nawozów wieloskładnikowych o podwyższonej efektywności działania. Nawozy organiczno-mineralne na bazie węgla brunatnego mają wyższe pH niż sam węgiel, tym samym mogą zapobiegać zakwaszeniu gleby. Efekty zastosowania węgla brunatnego w uprawie polowej zależą od:

Przewiń do góry