Rośliny sadownicze

Monokultury sadownicze

Sady to uprawy wieloletnie, typowe monokultury. Praktycznie nie ma tu zmianowania – wycina się stare drzewa i jak najprędzej sadzi się nowe. W niektórych regionach sady odnawiane są od wielu pokoleń na tych samych parcelach. Tam, gdzie uprawia się drzewa owocowe, na ogół nie ma terenów nieużytkowanych wcześniej w ten sposób. Monokultury zawsze powodują zjawisko „zmęczenia gleby”, czyli utratę żyzności i wyjałowienie wskutek zniszczenia jej struktury, utraty składników odżywczych oraz nagromadzenia patogenów i szkodliwych substancji. Nic więc dziwnego, że w takiej glebie młode drzewa słabo rosną, nie rozwijają silnego systemu korzeniowego, opóźniają owocowanie, a czasami wręcz wypadają.

więcej

Gleba jest środowiskiem żywym, aktywnym biologicznie z ogromnymi możliwościami do regeneracji naturalnej lub poprzez rekultywację, np. dzięki zastosowaniu produktów węglowych.

Poprzez rekultywację przywracamy wartość użytkową gleby. Możemy skutecznie kształtować właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby, zapewniając roślinom optymalne warunki bytowe.

Gleby ubogie w węgiel organiczny mają ponad dwukrotnie wyższą mineralizację pierwiastków w niej występujących. Dbając o odpowiednią zawartość substancji organicznej przeciwdziałamy degradacji gleby.

Glebowa substancja organiczna

Ilość substancji organicznej w glebie jest kształtowana w głównej mierze przez nawożenie organiczne, uprawę gleby oraz płodozmian. Sady – jak wszystkie monokultury – powodują ciągłą degradację substancji organicznej w glebie, na której rosną. Jest to rocznie ubytek około 1 t suchej masy próchnicy z każdego hektara. Polskie gleby są ubogie w organiczną materię glebową (wg IUNG średnio jest to jedynie 1,6%), przy czym regiony specjalizujące się w produkcji sadowniczej mają jej jedynie około 1,2%. Badania gleb w rejonie grójeckim (2019-2020) wskazują, że jedynie co szósty hektar zawiera 2% próchnicy lub więcej, a co dziesiąty hektar ma jej mniej niż 1%.

więcej

W cyklu 15 lat prowadzenia monokultury sadowniczej może nastąpić destrukcja nawet do 30% substancji organicznej gleby, co może być nieco zredukowane pozostałościami ściółkowania lub murawy.

Zawartość materii organicznej jest głównym wskaźnikiem jakości gleb i decyduje o:
 • zdolności gleby do magazynowania i uwalniania mineralnych składników pokarmowych (pojemność sorpcyjna gleby). Materia organiczna jest źródłem i magazynem składników pokarmowych dla roślin, w tym niezbędnych mikroelementów;
 • zdolności do wiązania metali ciężkich i substancji biologicznie czynnych i aktywności biologicznej gleby. Próchnica działa na glebę fitosanitarnie poprzez rozwój dużej populacji mikroorganizmów saprofitycznych, naturalnych wrogów patogenów. Wysoka zdolność sorpcyjna materii organicznej chroni glebę przed degradacją wiążąc pozostałości pestycydów oraz metale ciężkie;
 • zdolności gleby do zatrzymywania i gromadzenia wody. Utracie próchnicy zawsze towarzyszy zniszczenie struktury gleby, także wskutek setek przejazdów sprzętu mechanicznego. Głębokie zagniecenie gleby i podglebia dramatycznie zmniejsza jej pojemność wodną, co sprzyja spływowi i parowaniu wody opadowej, z której rośliny mogą wykorzystać jedynie 10 – 20%. Przy prawidłowej zawartości próchnicy i strukturze gleby może to być nawet 85%;
 • zdolności gleby do oparcia się erozji wodnej i wietrznej. Substancja organiczna współtworzy agregaty glebowe o strukturze gruzełkowej, porowatej, oporne na zmywanie przez wodę opadową i porywy wiatru. Warunkują one łatwe wsiąkanie i magazynowanie wody dostępnej dla roślin;
 • zdolności do szybkiego ogrzewania się gleby. Porowata gleba, napowietrzona i aktywna biologicznie, szybko podnosi swą temperaturę ułatwiając wiosną start wszystkim drzewom wrażliwym na zimną glebę.
 • Materia organiczna gleby, próchnica, jest czynnikiem niezbędnym dla jabłoni i grusz, a bardzo znaczącym dla drzew pestkowych, warunkując kondycję drzew i umożliwiając im optymalny rozwój i bogate plonowanie. Dodatkowo materia organiczna buforuje pH gleby chroniąc ją przed zakwaszeniem.
więcej
Przybliżone straty próchnicy glebowej na terenach upraw sadowniczych

Uzupełnianie ubytków materii organicznej

Uzupełnienie 15–20 ton suchej masy próchnicy zniszczonej w cyklu produkcyjnym sadu może trwać – przy zachowaniu najlepszych praktyk rolniczych – nawet 30 – 40 lat, zatem trzeba szukać innych rozwiązań. Niezbędny czas możemy zastąpić dużymi dawkami nawozów organicznych, które nie będą ulegały rozkładowi w krótkim czasie. Nikogo nie stać na nawiezienie 200 – 270 t obornika na hektar, a nawet jeśli, to tak wysokie dawki są prawnie zabronione. Słoma natomiast – około 100 t/ha – spowodowałaby duże kłopoty z uprawą gleby i niedoborami azotu przez kilka lat.

więcej

Co zatem zrobić by materia organiczna, kwasy humusowe, węgiel organiczny i aktywny znalazły się w naszej glebie i były dostępne dla roślin? Oto kilka propozycji, w jaki sposób możemy wykorzystać nasze produkty.

Przygotowanie gleby pod borówkę możemy wykonać na trzy podstawowe sposoby:

Za pomocą CARBOMATU

Obszarowo – w rzędach lub zagonach, do przemieszania z glebą. Gleby lekkie: 8-10 %, cięższe: 10-15%, ciężkie gliniaste: 20-30% produktu do objętości przygotowywanego rzędu czy zagonu.

 

Przykład: przygotowujemy rząd o szerokości 1 m, długości 10 m i głębokości 20 cm.

 

Liczymy: 1 x 10 x 0,2 = 2 m3 gotowego substratu na 10 metrów rzędu, wówczas 10% (na przykład gleby lekkie) daje nam 200 l CARBOMATU ECO na 10 m takiego rzędu / zagonu.

 

Punktowo – tj.  100 ml CARBOMATU ECO wsypanego bezpośrednio pod roślinę. 

 

Przykład: w dołek do wysadzenia rozsady wsypujemy CARBOMAT ECO, sadzimy roślinę i przysypujemy ją glebą rodzimą lub innym substratem.

Liczymy: 100 ml pod każdą roślinę, co daje nam łącznie podkład pod 200 szt. sadzonek.

 

Do przygotowania własnej mieszanki podłoża.

Udział w gotowej mieszance podłoża w ilości 10-20%

więcej

Trwała ściółka do zastosowania w sadzie

CARBOMAT ECO o określonej frakcji – w tym przypadku ok. 10 mm – może z powodzeniem być stosowany do ściółkowania borówki, w celu trwałego i systematycznego dostarczania roślinom kwasów humusowych oraz niezwykle cennych związków organicznych o składzie niemal tożsamym z próchnicą glebową. Stosowanie CARBOMATU o niskim pH w sposób naturalny zakwasza środowisko glebowe w obrębie rośliny, dodatkowo estetycznie okrywa glebę chroniąc m. in mikrobiom przed erozją, a także chroni wilgotność gleby przeciwdziałając nadmiernemu parowaniu. Tak przygotowana ściółka charakteryzuje się wieloletnia trwałością, co jest szczególnie istotne w przypadku krzewów wieloletnich.

Zobacz, co możemy osiągnąć stosując ściółkę z CARBOMATU

Produkt dedykowany - CARBOMAT ściółka 1500L

CARBOMAT w odpowiednio dobranej frakcji – w tym przypadku ok. 0,8 – 2 cm – stosuje się z przeznaczeniem do ściółkowania upraw, w celu trwałego i systematycznego dostarczania roślinom kwasów humusowych oraz niezwykle cennych związków organicznych o składzie niemal tożsamym z próchnicą glebową. Dodatkowo estetycznie okrywa glebę chroniąc środowisko glebowe przed erozją, a także chroni wilgoć przeciwdziałając nadmiernemu parowaniu. Produkt charakteryzuje się wieloletnia trwałością.

PH w zakresie 5,8 – 6,5

Za pomocą CARBOMATU i CARBOHUMICU

CARBOMAT

Obszarowo – w rzędach lub zagonach, do przemieszania z glebą. Gleby lekkie: 8-10 %, cięższe: 10-15%, ciężkie gliniaste: 20-30% produktu do objętości przygotowywanego rzędu czy zagonu.

 

Przykład: przygotowujemy rząd o szerokości 1 m, długości 10 m i głębokości 20 cm.

 

Liczymy: 1 x 10 x 0,2 = 2 m3 gotowego substratu na 10 metrów rzędu, wówczas 10% (na przykład gleby lekkie) daje nam 200 l CARBOMATU ECO na 10 m takiego rzędu / zagonu.

 

Punktowo – tj.  100 ml CARBOMATU ECO wsypanego bezpośrednio pod roślinę. 

 

Przykład: w dołek do wysadzenia rozsady wsypujemy CARBOMAT ECO, sadzimy roślinę i przysypujemy ją glebą rodzimą lub innym substratem.

Liczymy: 100 ml pod każdą roślinę, co daje nam łącznie podkład pod 200 szt. sadzonek.

więcej

CARBOHUMIC

Przy zakładaniu nowej plantacji

 

Dla zbiornika 1000 litrów

120 l CARBOHUMICU niefiltrowanego wymieszać z 880 l wody. Na 1 metr bieżący rzędu aplikować 1,5-2 l cieczy roboczej

 

Dla konewki 10 litrów

1 l CARBOHUMICU niefiltrowanego wymieszać z 9 l wody. Na 1 metr bieżący rzędu aplikować 1,5-2 l cieczy roboczej

 

W przypadku uprawy już istniejącej

Zalecamy stosować produkt w maksymalnie 2% stężeniu. Rzędy polewamy cieczą roboczą w ilości od 1 do 2.5 l na 1 metr bieżący uprawy. Zabieg powtarzamy jeszcze 4 razy w odstępach 10-14 dniowych.

 

więcej

Produkt dedykowany – CARBOMAT 20L, pH 4

Mniejsze opakowanie, idealne nada się do wypróbowania produktu lub do wykorzystania na niewielkiej ilości roślin.  

PH w zakresie 3,8 – 4,5

Produkt dedykowany - CARBOMAT 1500L, pH 4

Jeśli jesteś już przekonany co do skuteczności CARBOMATU, zamów od razu większą pojemność – wyjdzie na pewno korzystniej.

PH w zakresie 3,8 – 4,5

Produkt dedykowany – CARBOHUMIC niefiltrowany 20L o obniżonym pH

Do wstępnego przygotowania / kondycjonowania gleby najlepiej sprawdzi się nasz niefiltrowany CARBOHUMIC z najwyższą zawartością materii organicznej. Pamiętaj tylko, żeby nie przepuszczać go przez żadne urządzenia filtrujące – na pewno je zapcha!

PH w zakresie 5,0 – 6,0

Produkt dedykowany - CARBOHUMIC niefiltrowany 1000L o obniżonym pH

Do wstępnego przygotowania / kondycjonowania gleby najlepiej sprawdzi się nasz niefiltrowany CARBOHUMIC z najwyższą zawartością materii organicznej. Pamiętaj tylko, żeby nie przepuszczać go przez żadne urządzenia filtrujące – na pewno je zapcha!

Za pomocą CARBOHUMICU

Przy zakładaniu nowej plantacji aplikujemy produkt w stężeniu około 20% i mieszamy z glebą.

 

Dla zbiornika 1000 litrów

wlewamy 200 l CARBOHUMICU niefiltrowanego wymieszać z 800 l wody. Na 1 metr bieżący rzędu aplikować 3 l cieczy roboczej

 

Do 10 l konewki

wlewamy 2 l CARBOHUMICU niefiltrowanego wymieszać z 8 l wody. Na 1 metr bieżący rzędu aplikować 3 l cieczy roboczej

 

W przypadku uprawy już istniejącej zalecamy stosować produkt w maksymalnie 5% stężeniu. Rzędy polewamy cieczą roboczą w ilości ok. 2,5 l na 1 metr bieżący uprawy. Zabieg powtarzamy jeszcze 4 razy w odstępach 10-14 dniowych.

Produkt dedykowany – CARBOHUMIC niefiltrowany 20L o obniżonym pH

Do wstępnego przygotowania / kondycjonowania gleby najlepiej sprawdzi się nasz niefiltrowany CARBOHUMIC z najwyższą zawartością materii organicznej. Pamiętaj tylko, żeby nie przepuszczać go przez żadne urządzenia filtrujące – na pewno je zapcha!

PH w zakresie 7,0 – 8,0

Produkt dedykowany – CARBOHUMIC niefiltrowany 1000L o obniżonym pH

Do wstępnego przygotowania / kondycjonowania gleby najlepiej sprawdzi się nasz niefiltrowany CARBOHUMIC z najwyższą zawartością materii organicznej. Pamiętaj tylko, żeby nie przepuszczać go przez żadne urządzenia filtrujące – na pewno je zapcha!

Składając zamówienie koniecznie opisz, że produkt jest pod borówkę.

Technologia wodnego stopera

Dobra retencja gleby – jest pochodną zawartości substancji organicznej. Zmniejszenie zawartości próchnicy w glebie o 1% skutkuje 30-procentowym spadkiem retencji wody oraz zwiększonym o 40% wymywaniem nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych. Brak retencji wodnej to niewykorzystana woda z opadów, duże nakłady na nawadnianie i na nawozy niepotrzebnie wypłukiwane z gleby.

Dlatego tak ważne jest, byśmy wykorzystali wszelkie dostępne możliwości, pozwalające nam przechować jej jak najwięcej w okresach obfitych opadów deszczu. Jedną z takich możliwości jest zalecana przez nas technologia „Wodnego stopera”, którą możemy wykorzystać na etapie sadzenia roślin.

Stosując Wodny stoper jesteśmy w stanie przechwycić i zmagazynować nawet 50% więcej wody opadowej w okolicy systemu korzeniowego rośliny, czyli tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wysoka zawartość węgla organicznego w Wodnym stoperze:

 • zapobiega nadmiernemu odpływowi wody oraz cennych składników mineralnych w głąb gleby, pozwalając utrzymać odpowiednią wilgotność i strukturę gleby w okresach niedoboru wody,
 • poprawia przyswajalność składników odżywczych przez rośliny,
 • pozwala rozbudować się systemowi korzeniowemu głębiej, nie tylko przy samej powierzchni, gdzie narażony jest na szereg niekorzystnych czynników,
 • budzi do życia całe środowisko glebowe w obrębie korzenia naszej rośliny.

Wskazówka!

Dolej do Stopera np. gnojowicę, podłoże pieczarkowe lub jakikolwiek inny składnik, którego niedobór masz w swojej glebie. Stoper – poprzez chelatację – zadba o to, by pozostały one w obrębie systemu korzeniowego na dłużej.

więcej

Produkt dedykowany - CARBOHUMIC sad 20L

CARBOHUMIC Sad jest produktem doglebowym przeznaczonym do upraw typowo sadowniczych, z uwagi na wysoką zawartość cząstek węglowych z zakresu 1 mm. Dodany pod korzeń – do dołków nasadzeniowych – poprawia adaptację rośliny w nowym środowisku, tj. sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego, pomaga zoptymalizować gospodarkę wodną oraz stanowi źródło łatwo przyswajalnych, naturalnych składników odżywczych pochodzenia organicznego. 

Dolistna biostymulacja roślin sadowniczych w okresie wegetacji

Na wstępie warto powiedzieć sobie jedno, przyswajanie składników odżywczych jest bezwzględnie zależne od tego, w jakim podłożu rośnie nasza roślina i czy sprzyja ono odpowiednim warunkom do tworzenia się zdrowego i dostatecznie rozbudowanego systemu korzeniowego.

W pierwszej kolejności musimy zatem wyjść z założenia, że to właśnie odpowiedni system korzeniowy musi zapewnić żywotność i wigor rośliny na odpowiednim poziomie i to tworzeniu odpowiednich warunków w glebie musimy poświęcić najwięcej uwagi. Tylko zdrowy (żyjący) system korzeniowy jest w stanie zapewnić roślinie prawidłowy rozwój oraz odporność.

No dobrze, ale co w przypadku, kiedy rośliny są już posadzone, ingerencja w glebę i jej właściwości jest już mocno ograniczona, a chcemy zadziałać na roślinę tu i teraz…? Wtedy z pomocą przychodzą nam biostymulatory.

więcej

Produkt dedykowany – CARBOHUMIC MAXI PLUS

CARBOHUMIC MAXI plus jest silnym koncentratem kwasów humusowych o działaniu biostymulującym o unikatowych właściwościach. Wykazuje bardzo duże oddziaływanie na nadziemną część roślin, szczególnie młodych. Wpływa intensywnie na poprawę transportu minerałów wewnątrz rośliny oraz rozbudowę systemu korzeniowego. Intensywnie wspomaga procesy metaboliczne zachodzące w roślinach, szczególnie podczas niekorzystnych warunków pogodowych oraz po silnym stresie abiotycznym i biotycznym.

Produkt dedykowany – CARBOHUMIC CALBOR

Innowacyjne i efektywne połączenie wapnia i boru z kwasami humusowymi o silnym działaniu biostymulującym, zwiększającym skuteczność fotosyntezy i tworzenia cukrów. Chroni przed okresowym niedoborem wapnia oraz zapobiega chorobom fizjologicznym. Znacząco wpływając na wielkość i kształt owoców, ale też poprawia ich jakość oraz wysokość plonu.

Zalecenia dawkowania

CARBOHUMIC MAXI PLUS

Przeznaczony jest do dolistnego nawożenia truskawek. Produkt należy stosować w formie oprysku nalistnego w dawce 100 ml na 100 I wody. Zalecana ilość cieczy roboczej na 1 ha to minimum 500 l.

 

 • truskawka klasycznie owocująca: 0,3 – 0,5 l/ha
 • truskawka powtarzająca owocowanie: 0,3 – 0,5 l/ha
 • przed oraz w trakcie kwitnienia od 3 do 6 zabiegów co 10 dni prewencyjnie.
 • w przypadku regeneracji uszkodzeń chemicznych lub mechanicznych roślin 3 zabiegi co 3 dni.

CARBOHUMIC CALBOR

W celu poprawy jakości i trwałości pozbiorczej owoców zaleca się wykonać oprysk w dawce 1 l/ha w min. 500 l wody raz na 7-10 dni, do 4 zabiegów w okresie owocowania. W celu zabezpieczenia roślin przed czasowym niedoborem wapnia i boru:

 

 • nawóz należy stosować w formie oprysku nalistnego w dawce 150 ml na 100 I wody. Zalecana ilość cieczy na ha to minimum 500 l.
 • dla roślin o słabym wzroście i dużych potrzebach pokarmowych, nawóz należy stosować w dawce 200 ml na 100l wody, zalecana ilość cieczy roboczej na 1 ha to minimum 500 l
 • dla roślin po uszkodzeniach mechanicznych lub fizjologicznych nawóz należy stosować w dawce 250 ml w 100 l wody. Zalecana ilość cieczy roboczej na 1 ha to minimum 500 l.
 • zalecana ilość zabiegów to minimum 3, co 10-14 dni w fazie budowania masy zielonej. Dla roślin po uszkodzeniach mechanicznych, fizjologicznych zabieg należy powtórzyć 3-krotnie, co 4 dni. 

Uwaga, nie zaleca się stosować w trakcie kwitnienia oraz w minusowej temperaturze powietrza.

Przedstawione powyżej ilości, dawki, stężenia i częstotliwość stosowania produktów CarboHort należy traktować orientacyjnie, przykładowo, ponieważ ostateczny efekt jest uzależniony jest to od kondycji gleby – szczególnie zawartości próchnicy, warunków lub sposobu prowadzenia uprawy, wieku roślin oraz innych ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę. W celu ustalenia precyzyjnych zaleceń stosowania dla produktów CarboHort, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Produkty są ekologiczne, zatem nie istnieje możliwość przenawożenia uprawy.

Zaufali nam

Shopping Cart
Scroll to Top