Carbohumic
Próchnica w płynie

Carbohumic to gęsty ekstrakt humusowy pozyskiwany z węgla brunatnego. Zwarta w preparacie substancja organiczna występuje w postaci płynnej (kwasy humusowe, huminy) oraz stałej (węgiel aktywny, biowęgiel). CARBOHUMIC – będąc aktywnym składnikiem próchnicy – wpływa pozytywnie na strukturę gleby i podłoża, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, poprawia żyzność gleby i wpływa pozytywnie na wzrost i plonowanie roślin. Stosowany regularnie przyczynia się do poprawy żyzności gleby i podnoszenie poziomu próchnicy w glebie. Środek przeznaczony jest do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin.

więcej

Gdzie wykorzystasz Carbohumic?

Preparat z powodzeniem stosować można w ogrodnictwie, rolnictwie, szkółkarstwie, do celów hobbystycznych – w ogrodach przydomowych i działkowych, a także do nasadzeń (choćby drzew) w wyjątkowo niekorzystnych warunkach klimatycznych bądź terenowych. Stosowany jest doglebowo przed założeniem upraw w celu poprawy i użyźniania podłoży i gleb – zwłaszcza zdegenerowanych i użytkowanych ekologicznie oraz pogłównie – dolistnie w okresie wzrostu i rozwoju roślin. Zaleca się do moczenia – inkrustacji podczas zaprawiania nasion, bulw i cebul – bryły korzeniowej sadzonek i korzeni różnych grup roślin. Jest efektywny w pojemnikowych uprawach hydroponicznych w podłożach organicznych i gruntowych.

CARBOHUMIC został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych przez IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/495/2019

Produkt
ekologiczny

CARBOHUMIC, jako jedyny produkt z Polski, został zakwalifikowany na listę środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez jeden z najbardziej renomowanych instytutów na świecie, zajmujących się rolnictwem ekologicznym - szwajcarski FiBL

Co znajdziesz
w naszym preparacie?

Leonardyt

Miękki mineraloid o szklistym połysku i barwie czarnej lub brązowej, którego pokłady towarzyszą pokładom miękkiego węgla brunatnego – lignitu (jest jego utlenioną formą). Jest najbardziej skoncentrowanym źródłem substancji humusowych (kwasy fulwowe, huminowe) i huminów dostępnym w przyrodzie, gdzie zawartość tychże substancji dochodzi nawet do 95%. Jego właściwości różnią się w zależności od miejsca wydobycia.

więcej

Węgiel organiczny

Zawartość węgla w materii organicznej stanowi w głównej mierze o żyzności gleby. Jest wskaźnikiem jej jakości oraz miernikiem oddziaływania człowieka na ekosystemy rolnicze i naturalne. Zawarty w glebie stanowi istotny wkład w globalny bilans tego pierwiastka. Najczęstszym źródłem węgla organicznego w glebie jest wnoszona doń nadziemna i podziemna biomasa roślin oraz masa organiczna wprowadzana w różnej postaci nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w formie kompostów, osadów ściekowych itp. Węgiel organiczny w glebie jest silnie reaktywnym składnikiem, pozostającym w dynamicznej równowadze ze środowiskiem.

więcej

Węgiel aktywny

Zwany też często węglem leczniczym. Oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i porowatości, a dzięki temu dużej zdolności do adsorpcji związków chemicznych z gazów i cieczy. Do głównych zastosowań węgli aktywnych należą usuwanie substancji zapachowych (choćby w połączeniu Carbohumicu z naturalnymi nawozami jak obornik czy gnojowica), odbarwianie, usuwanie substancji szkodliwych z roztworów, a nawet sekwestracja CO2 z gleby i powietrza. Dzięki porowatej strukturze węgiel aktywny jest zdolny do adsorpcji zanieczyszczeń zarówno organicznych, jak i nieorganicznych w jednym procesie.

więcej

Mikro i makroelementy

Węgiel brunatny jest zbilansowanym źródłem wielu bardzo cennych dla roślin składników mineralnych, w tym najważniejszego z pierwiastków biogennych tworzącego związki organiczne – węgla (C), ale także magnezu, wapnia, żelaza, siarki, boru, cynku, miedzi, manganu, molibdenu oraz wielu innych pierwiastków śladowych pochodzenia organicznego, a więc dużo lepiej przyswajalnych przez rośliny. Regularne zaopatrywanie gleby w składniki odżywcze stanowi kluczowy aspekt w kontekście prawidłowego funkcjonowania roślin oraz całego środowiska glebowego.

więcej

Oferujemy Carbohumic w wersjach zarówno dla producentów,
jak i ogrodników hobbystów

Stopień filtracji produktu i przykładowe obszary zastosowania

1000 μm / 20 mesh

Jest to bazowa, tj. najmniej odfiltrowana wersja CARBOHUMICu –  w formie tzw. pulpy – z bardzo wysoką zawartością substancji organicznej, pochodzącej bezpośrednio z węgla brunatnego. Przeznaczona jest do stosowania poprzez konewki (działki, ogrody, rośliny domowe), beczkowozy (wszelkiego rodzaju uprawy polowe, dodatkowo z możliwością łączenia z mocznikiem lub gnojowicą), z węża, do lania bezpośrednio z mauzera itd. Innymi słowy z wykorzystaniem wszystkich narzędzi nawadniających, nieposiadających systemów filtrujących (lub po ich demontażu).

więcej
200 μm / 80 mesh

Wersja bardziej odfiltrowana względem podstawowej, posiadająca jej pełny zakres zastosowania, dodatkowo przeznaczona dla mniej dokładnych filtrów do maksymalnego zakresu rzędu 80 mesh (200 µm). Stosowanie tej wersji w systemach filtrujących operujących powyżej zakresu 80 mesh może skutkować ich zatkaniem.

więcej
80 μm / 187 mesh

Wersja najbardziej przefiltrowana, zawierająca zakres zastosowania wersji podstawowej i dwóch pośrednich, przeznaczona przede wszystkim dla specjalistów korzystających z profesjonalnych systemów nawadniających (typu linie kroplujące, opryskiwacze itp.) wyposażonych w dokładniejsze filtry. Przesianie produktu do tego stopnia praktycznie eliminuje w zupełności możliwość zapchania większości najdokładniejszych systemów filtrujących dostępnych na rynku.

więcej

Aktywność biologiczna węgla brunatnego jest kilkukrotnie wyższa niż pozostałych najbardziej powszechnych nośników substancji humusowych, jak kompost lub obornik

Korzyści wynikające z korzystania z CARBOHUMICu

Zalecenia stosowania i dawkowanie

Wybierz interesującą Cię sekcję

Uprawy polowe siewne
Uprawy polowe z rozsad
Owoce jagodowe
Shopping Cart
Scroll to Top
Dostępne pojemności
Dostępne pojemności
Dostępne pojemności
Ogrodnicze
 • Wegetacja roślin przebiega dynamicznie, a plonowanie zaczyna się nawet o ok. 10 dni wcześniej
 • Skutecznie użyźnia i wzbogaca glebę w naturalne związki próchniczne i składniki mineralne
 • Kwasy humusowe zwiększają skuteczność środków owado-, chwasto-, grzybobójczych i ograniczają ich szkodliwy wpływ na otoczenie
 • Ciemne zabarwienie preparatu skupia promienie słoneczne i tym samym przyspiesza nagrzewanie się gleb wiosną i jesienią, przedłużając okres wegetacji roślin
 • Pomimo, że sam koncentrat nie zawiera żadnych żywych organizmów – nie jest to preparat bakteryjny – za to zdecydowanie sprzyja ich powstawaniu. Preparat pozwala ekosystemowi glebowemu na regenerację w krótkim czasie, jako naturalny proces – bez dodatku chemikaliów i w sposób całkowicie nieszkodliwy dla życia biologicznego. Produkt może być stosowany ze szczepami bakterii do rozkładu resztek pożniwnych lub RSM
 • Zawarty w preparacie węgiel aktywny ma właściwości antyseptyczne; nie tylko przechwytuje zanieczyszczenia z powietrza, ale też chroni rośliny przed chorobami, grzybami, szkodnikami i szkodliwymi mikroorganizmami
 • Kwasy humusowe napowietrzają zwarte gleby i poprawia ich strukturę. Woda, składniki odżywcze i korzeń penetrują glebę swobodniej
 • Stosowanie kwasu humusowego stymuluje ściany komórkowe nasion, a także przyspiesza metabolizm zwiększając tym samym okres kiełkowania.
Ekonomiczne
 • Kwasy humusowe zawarte w preparacie chelatują składniki odżywcze dostępne w glebie – zwłaszcza żelazo – do form łatwo przyswajalnych dla roślin. Składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin, co prowadzi do możliwości zmniejszania nakładów na środki ochrony roślin i nawozy mineralne nawet o 30%
 • Akumulacja materii organicznej – w postaci dostarczonych kwasów humusowych – zapobiega szybkiemu przenikaniu wody do głębszych warstw ziemi, szczególnie w przypadku gleb lekkich. Koloidy próchniczne pęczniejąc wiążą wodę, przez co zapotrzebowanie może być zredukowane nawet o 50%, co ma znaczenie zwłaszcza w rejonach objętych ryzykiem suszy
 • Regularne stosowanie kwasów humusowych wpływa sukcesywnie na jakość i ilość plonów (wzrost nawet o 20%), co bezpośrednio przekłada się na opłacalność upraw
 • Wyższa zawartość materii organicznej wzmacnia smak pozyskanych zbiorów, a także zwiększa w nich zawartość zwłaszcza witamin i soli mineralnych, pogrubia ściany komórkowe w owocach, co zapewnia lepsze przechowywanie i odporność na uszkodzenia oraz trwałość w obrocie handlowym
 • CARBOHUMIC jest atestowanym preparatem dopuszczonym do stosowania w rolnictwie ekologicznym, co zwiększa potencjał i atrakcyjność sprzedaży zebranych produktów
 • Większa żyzność gleby, zależna od właściwości zawartej w niej materii organicznej, to większa zdolność produkcyjna
Ekologiczne
 • Zwiększanie zawartości węgla organicznego sprzyja wiązaniu azotu i fosforu w wyższych partiach gleby i zmniejszeniu rozpuszczalności ich mineralnych form
 • Kwasy humusowe stanowią naturalny bufor sorpcyjny zapobiegający nadmiernemu zasoleniu gleb, niekorzystnie oddziałującemu (np. formy amonowej azotu NH4+) na rozwój i fizjologiczne funkcjonowanie systemu korzeniowego
 • Próchnicowe koloidy przeciwdziałają erozji (wodnej i powietrznej) gleb, stymulują jednocześnie rozwój systemu korzeniowego, zwłaszcza fazy włośnikowej
 • Próchnica w płynie, w odróżnieniu od nawozów mineralnych, nie zagraża przenawożeniu, ponieważ jest naturalną substancją organiczną, nie wymaga też okresu karencji po zastosowaniu
 • Kwasy humusowe wspomagają system odpornościowy roślin, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na niekorzystne warunki pogodowe (w tym mrozy, niedobory wody), szkodniki, grzyby i choroby
 • Związki humusowe przyczyniają się do zwiększenia aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych i korzystnej równowagi biologicznej w strefie systemu korzeniowego, przyczynia się również do większej różnorodności biologicznej
 • Preparat pozwala ekosystemowi glebowemu na regenerację w krótkim czasie, jako naturalny proces – bez dodatku chemikaliów – i w sposób całkowicie nieszkodliwy dla życia biologicznego.
 • Pierwiastki szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi jak aluminium i szereg metali ciężkich nie są pobierane przez rośliny, ponieważ są wiązane przez węgiel (C) i neutralizowane przez mikroorganizmy
 • Wspomaga ochronę klimatu poprzez sekwestrację CO2 (szacuje się, że dodatek węgla organicznego do gleb w dawce 13,5 t/ha (co stanowi 3% górnej warstwy o głębokości 30 cm) zapewnia magazynowanie węgla przez przynajmniej dwa stulecia, co więcej, węgiel zmagazynowany w glebie pozostaje stabilny pod względem chemicznym przez tysiąclecia)
 • Zaledwie 1 gr. Corg zawartego w preparacie wystarcza, by pokryć obszar wielkości nawet 4000 m2