Zagospodarowanie
resztek pożniwnych

Rolniku, zostaw słomę na polu!

W gospodarstwach bezinwentarzowych słoma i ściernisko po zbiorze zbóż są główną i często jedyną substancją organiczną wnoszoną do gleby przez przyoranie. Jeżeli nie mamy w gospodarstwie obornika, wszystkie resztki pożniwne należy traktować jako bardzo cenny nawóz organiczny. Średnio 1 tona słomy dostarcza ok. 0,18 t/ha materii organicznej.

Warunkiem dobrego wykorzystania resztek pozbiorczych i pożniwnych jest ich prawidłowe przygotowanie do przyorania. Na przykład źdźbła i łodygi zbóż i rzepaku powinny być pocięte na możliwie najkrótsze odcinki (maksymalnie 7 cm) i równomiernie rozprowadzone na całej szerokości roboczej przejazdu kombajnu. Ściernisko po kukurydzy nie powinno być wyższe niż 10-20 cm, a długość rozdrobnionej słomy kukurydzianej nie powinna przekraczać 10 cm.

Pamiętaj, że resztki pożniwne po zbiorze roślin, to niezastąpione źródło składników pokarmowych i materii organicznej dla gleby, tym cenniejsze w czasach drożejących składników nawozowych. Pozostawienie resztek pożniwnych na polu się po prostu opłaca!

Wszystko zaczyna się w glebie

Gleba jest organizmem żywym i tak należy ją traktować, tzn. przede wszystkim musi ona „mieć co jeść”. Do jej prawidłowego funkcjonowania (powstawania próchnicy) potrzebne są dwie podstawowe rzeczy. Pierwszą jest masa organiczna, np. nawozy organiczne, resztki pożniwne lub międzyplony. Drugą – organizmy żywe (dżdżownice, bakterie, grzyby), dla których masa organiczna stanowi źródło pokarmu i energii. Stwarzając dogodne warunki do rozwoju mikroorganizmów, możemy wpływać na proces humifikacji, czyli powstanie próchnicy. Próchnica glebowa składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji, a jej głównym składnikiem są kwasy humusowe. Sam proces powstawania próchnicy nazywamy się humifikacją.

Pamiętaj, że zawartość w glebie próchnicy poniżej 1.75% w naszej szerokości geograficznej poprzedza pustynnienie i w efekcie grunty wymagają natychmiastowej rekultywacji. Zdrowa gleba to wyższe plony, niższe nakłady na nawozy mineralne i większa wydajność!

Pamiętaj że żyzna gleba zapewnia skuteczne magazynowanie wody (każdy 1%, to aż 160 t wody/ha) oraz hamuje procesy erozji wietrznej i wodnej. Co więcej, strukturalna, próchniczna gleba zapewnia wchłonięcie i zmagazynowanie dla roślin 85% wody opadowej, natomiast gleba zdegradowana jedynie 20%.

 

Próchnica ma zdolność magazynowania składników nawozowych nawet 800 razy większą niż minerały glebowe, ograniczając ich wymywanie do wód gruntowych i poprawiając ich dostępność dla roślin. Dodatkowo zasobna gleba zasadniczo poprawia przyswajalność składników pokarmowych.

O wykorzystaniu resztek pożniwnych w rozmowie z dr inż. Jerzym Próchnickim

Zalecane produkty

Stosując połącznie Carbohumicu i EmFarmy Plus stwarzasz optymalne warunki w glebie, przyspieszające powstawanie próchnicy i jednocześnie ograniczasz stosowanie nawozów syntetycznych.

Produkt dedykowany

EmFarma plus od Probiotics Polska oraz Carbohumic 140 mesh od CarboHort

Zamówienie można złożyć również pod numerem 506 066 663 lub wysyłając maila na adres biuro@carbohort.com

Sposób użycia preparatów

Ilość produktów w zestawie jest przeznaczona do wykorzystania na 1 ha pola.

Do 400 litrów wody wlewamy 10 litrów EmFarmy Plus, a następnie dodajemy 20 litrów Carbohumicu. Roztwór ciągle mieszamy. Zachowaj właściwą kolejność dodawania preparatów.

 

Pamiętajmy, żeby zabiegi wykonywać w warunkach wyższej wilgotności, najlepiej przy zachmurzonym niebie i wilgotnej glebie.

 

Aby stworzyć optymalne warunki dla działania kwasów humusowych oraz pożytecznych mikroorganizmów, po oprysku należy wykonać uprawkę i wymieszać z wierzchnią gleby albo wykonać orkę maksymalnie na głębokość 15-18 cm – na glebach lekkich głębiej, na ciężkich płycej. W przypadku suszy, lepiej jest pozostawić resztki pożniwne na mulcz niż próbować na siłę uprawek niszczących strukturę gleby.

 

W razie niedoboru azotu na polu zastosuj na 1 ha 10 kg saletry amonowej

Co dają Twojemu polu
KWASY HUMUSOWE?

Kwasy humusowe pochodzące z węgla brunatnego, to źródło wyjątkowej klasy substancji organicznej już przetworzonej (zhumifikowanej), stanowiącej najlepszą pożywką dla mikro-organizmów, która sprzyja ich namnażaniu

Wpływają na wysoką aktywność mikroflory i mikrofauny glebowej

Poprawiają strukturę gleby i tym samym ułatwiają uprawę roślin (są naturalnym lepiszczem sklejającym elementarne cząstki masy glebowej w agregaty, tworzącą strukturę gruzełkowatą). Na glebach piaszczystych zwiększa się, a na glebach ciężkich- zmniejsza się ich zwięzłość

Mają pośredni wpływ na przyswajanie mikroelementów przez rośliny oraz zwiększają zdolności buforowe gleby - reguluje i stabilizuje jej odczyn

Tworzą magazyn składników pokarmowych w glebie m. in. azotu, fosforu, węgla oraz potasu, magnezu, wapnia i innych, które po zmineralizowaniu są dostępne dla roślin. Zapobiegają tym samym nadmiernemu odpływowi składników odżywczych w głąb gleby

Związki próchniczne, tzw. koloidy posiadają wysoką pojemność wodną (mogą zatrzymywać trzy do pięciokrotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin – co jest bardzo ważne na glebach piaszczystych oraz w okresach suszy, gdyż od zawartości próchnicy zależy ich pojemność), a także przeciwdziałają występowaniu chorób odglebowych

Związki próchniczne mają istotny wpływ na procesy fizjologiczne roślin (w ich skład wchodzi wiele tzw. substancji pro-wzrostowych, intensyfikujących gospodarkę wodną, oddychanie i fotosyntezę).

Co Twojemu polu dają
PROBIOTYKI?

Rozkładają materię organiczną, rozpoczynając tym samym procesy próchnico-twórcze

Udostępniają roślinom składniki odżywcze, takie jak mikro- i makroelementy, enzymy, witaminy, aminokwasy, cukry itd. w postaci organicznej, tzn. w dużo łatwiej dostępnej formie

Detoksykują glebę - kwasy humusowe unieruchamiają szkodliwe pierwiastki nagromadzone przez lata wskutek stosowania np. środków ochrony roślin, natomiast pożyteczne organizmy je rozkładają

Odpowiadają za wymianę gazową, w tym za sekwestrację CO2

Dbają o prawidłową równowagę między mikroorganizmami żyjącymi w glebie (tzw. przyjazny mikrobiom), ograniczając występowanie grup mikrobów niekorzystnych dla rozwoju roślin

Shopping Cart
Przewiń do góry