Zalecenia stosowania
Ogólna poprawa właściwości gleb

Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość czy gospodarkę wodną. Zapas próchnicy w glebie można i należy regulować, np. przez racjonalny system uprawy roślin, ich prawidłowe zmianowanie oraz nawożenie organiczne.

CARBOHUMIC – obok obornika, gnojówki i gnojowicy – stanowi nieodłączną część prawidłowego i naturalnego nawożenia organicznego w gospodarstwie

CARBOHUMIC jest przede wszystkim produktem doglebowym. Stosujemy go przeważnie na gleby jałowe, ubogie w próchnicę w celu podniesienia jej poziomu lub odbudowy zużytych składników odżywczych pochodzenia organicznego po zakończonym sezonie uprawowym. Co więcej, preparat możemy stosować w celu poprawienia właściwości fizycznych gleb z uwagi na fakt, że zawarte w preparacie kwasy humusowe poprawiają ich strukturę; z jednej strony napowietrzają i rozluźniają gleby zwarte – wskutek czego składniki odżywcze i korzeń penetrują glebę swobodniej, a z drugiej konsolidują strukturę gleb lekkich, zapobiegając w efekcie przed utratą wody i wypłukiwaniem składników odżywczych.

CARBOHUMIC – obok obornika, gnojówki i gnojowicy – stanowi nieodłączną część prawidłowego i naturalnego nawożenia organicznego w gospodarstwie - tym bardziej, jeśli mówimy o nawożeniu ekologicznym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że aby obornik czy gnojowica była dopuszczona jako nawóz ekologiczno-organiczny, musi pochodzić od zwierząt z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.

CARBOHUMIC – obok obornika, gnojówki i gnojowicy – stanowi nieodłączną część prawidłowego i naturalnego nawożenia organicznego w gospodarstwie – tym bardziej, jeśli mówimy o nawożeniu ekologicznym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że aby obornik czy gnojowica była dopuszczona jako nawóz ekologiczno-organiczny, musi pochodzić od zwierząt z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. A tych niestety w Polsce zbyt wielu nie ma.

CARBOHUMIC jest przede wszystkim produktem doglebowym. Stosujemy go przeważnie na gleby jałowe, ubogie w próchnicę w celu podniesienia jej poziomu lub odbudowy zużytych składników odżywczych pochodzenia organicznego po zakończonym sezonie uprawowym. Co więcej, preparat możemy stosować w celu poprawienia właściwości fizycznych gleb z uwagi na fakt, że zawarte w preparacie kwasy humusowe poprawiają ich strukturę; z jednej strony napowietrzają i rozluźniają gleby zwarte – wskutek czego składniki odżywcze i korzeń penetrują glebę swobodniej, a z drugiej konsolidują strukturę gleb lekkich, zapobiegając w efekcie przed utratą wody i wypłukiwaniem składników odżywczych.

więcej

CARBOHUMIC jest produktem ekologicznym / organicznym, a przez to bezpiecznym, w związku z czym nie ma możliwości przenawożenia uprawy.

Zastosowania i dawkowanie preparatu
CARBOHUMIC

CARBOHUMIC

Przed rozpoczęciem uprawy oraz po zakończonym sezonie uprawowym na glebach ubogich w próchnicę i składniki odżywcze rozprowadź za pomocą oprysku grubokroplistego roztwór CARBOHUMIC w ilości 40 – 100 l/ha w 2000 – 5000 l wody.

CARBOHUMIC + gnojowica

Szczególnym sposobem z dobrym efektem nawozowo- próchnicznym jest podanie doglebowe czy na użytki zielone CARBOHUMIC w połączeniu z gnojowicą w formie rozlewu grubokroplistego w stosunku 1:30.

CARBOHUMIC + obornik

Polanie pryzmy preparatem CARBOHUMIC o stężeniu max 4%, to poddanie obornika szybszej fermentacji, dzięki czemu następuje częściowa mineralizacja materii organicznej i zawężenie stosunku węgla do azotu (C:N).

CARBOHUMIC + mocznik lub preparaty bakteryjne

Zastosuj CARBOHUMIC z roztworem saletrzano-mocznikowym lub preparatami bakteryjnymi na resztki pożniwne, by przyspieszyć procesy humifikacyjne zachodzące w glebie oraz rozkład resztek roślinnych. CARBOHUMIC potęguje działanie RSM i probiotyków (tworząc optymalne warunki do życia bakterii) czyniąc je bardziej wydajnymi.

Zaprezentowane powyżej zalecenia są uniwersalnymi przykładami stosowania preparatu CARBOHUMIC, a swoiste przypadki w zależności od gleby, wody czy etapów produkcji mogą być odstępstwem od tych zaleceń. W razie wątpliwości związanymi z doborem właściwej dawki preparatu, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Należy zachować kolejność przygotowania roztworu; do 2/3 objętości wody opryskiwacza wlewamy gęsty ekstrakt CARBOHUMIC jednocześnie mieszając. Uzupełnić wodą zbiornik opryskiwacza przy włączonym mieszadle i tak sporządzonym roztworem wykonać niezwłocznie grubokroplisty oprysk gleby, a następnie kilkucentymetrową warstwę gleby przemieszać np. podczas siewu czy sadzenia.

 

Uwaga!
Nie należy rozpuszczać CARBOHUMIC w roztworach stężonych nawozów, środków ochrony, z dodatkiem olejów, kwasów, środków zmieniających odczyn i z udziałem saletry wapniowej.

Shopping Cart
Scroll to Top