Obecne realia producentów rolnych

Każdy producent rolny w Polsce – niezależnie, czy efektami jego pracy są owoce, warzywa, zboża, rzepak, czy też produkcja zwierzęca oparta na paszach z własnego gospodarstwa – dostrzega falę narastających od lat problemów. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że są to jedynie okresowe niedobory opadów. Potem zaczęły dochodzić do tego coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, susze, burze, podtopienia i gradobicia. Obecnie egzystencji gospodarstw dodatkowo zaczynają zagrażać rosnące koszty za wszelkie nośniki energii, a także ceny nawozów syntetycznych – przy braku gwarancji, że w ogóle będą dostępne. Nie da się utrzymać opłacalnej produkcji bez reakcji na tak głęboką zmienność warunkujących ją czynników.


więcej

Wyzwania stojące przed producentami żywności

Pogorszenie jakości i produktywności gleb w państwach Unii Europejskiej wskutek zmian klimatycznych było powodem przyjęcia strategii Europejski Zielony Ład, dobrze opisującej niezbędne działania chroniące i poprawiające żyzność gleb. Nakładające się na to wysokie ceny nawozów, paliw i energii, które nie są chwilowe (!), skłaniają do wprowadzenia naprawdę poważnych, powszechnych zmian do technologii produkcji.

Najważniejszymi pojęciami stają się: „żyzność gleby i jej regeneracja”, „retencja wody i składników odżywczych dla roślin” oraz „optymalizacja stosowania nawozów”, gdyż jedynie wypełnienie ich treścią pozwoli na uzyskanie dobrych plonów i utrzymanie opłacalności produkcji już dziś i w przyszłości. Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że przesadne lub błędne nawożenie zawsze powoduje straty – nie tylko bezpośrednie finansowe, ale także w jakości gleby i środowisku. Zatem konieczność optymalizacji stosowania nawozów wydaje się oczywista.

Zatem – „CZAS NA ZMIANĘ”!

W ramach drugiej edycji programu „Czas na zmianę” zapewniamy, że nie tylko nie podniesiemy cen w czasie jego trwania, ale wręcz gwarantujemy wysoki udział w Waszych kosztach. Wspólnie uda nam się zredukować negatywne skutki obecnego szoku cenowego oraz sprostać nadchodzącej transformacji.

Komu dedykujemy nasz program?

producentom rolnym - małym i dużym, którzy myślą o przejściu na rolnictwo bardziej zrównoważone, regeneratywne lub chcących uzupełnić swoją technologię o nawożenie organiczne,

każdemu, kto szuka możliwości znacznego ograniczenia zużycia nawozów mineralnych bądź środków ochrony roślin w swojej technologii,

dla tych, co chcą przygotować – skondycjonować w prawidłowy i zrównoważony sposób glebę pod wieloletnią uprawę, tj. poprawić jej strukturę, zdolności do retencji wody lub zwiększyć zawartość substancji organicznej,

gospodarzom, którzy mają problem z dostępem do wysokiej klasy nawozów organicznych, jak np. obornik, gnojowica itp. i szukają skutecznej alternatywy.

Co oferujemy uczestnikom programu?

dofinansowanie do produktów organicznych firmy CarboHort, dzięki czemu każdy uczestnik programu ma możliwość nabyć je po bardzo atrakcyjnych cenach,

bezpłatne usługi doradcze, zapewnione przez naszych ekspertów, w zakresie upraw polowych, sadowniczych, szklarniowych lub pod osłonami, prowadzonych w glebie lub poza nią.

Jeśli chcesz wziąć udział w programie, wypełnij poniższy formularz - ułatwi nam to pracę przy analizie wniosków. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą możliwie najszybciej. Zgłoszenia rozpatrujemy według kolejności nadejścia.

Wasze zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie pod numerami
506 383 715 | 506 066 663 | 518 034 023
lub mailowo pod adresem biuro@carbohort.com

ZAPRASZAMY!!!

Shopping Cart
Scroll to Top